ΕΛΛΑΔΑ

Αναλυτικά τα κριτήρια

Πώς από το ΤΕΙ μπορείς να κάνεις διδακτορικό

Η σύνοδος Πρυτάνεων παρέλαβε το πόρισμα που ορίζει τα κριτήρια χορήγησης διδακτορικών από τα τμήματα των ΤΕΙ.

Με την σειρά της η σύνοδος  πρότεινε μόνο την ένταξη μίας νομοτεχνικής βελτίωσης σχετικά με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ που διαθέτουν διδακτορικό.

Συγκεκριμένα το πόρισμα αναφέρει:

Η σχετική έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά στην ανταπόκριση, στις προϋποθέσεις και στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων τους, και αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά κατηγορία όπως:

  • Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με σύστημα κρίσης,
  • Επιστημονικές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθυνών συνεδρίων
  • Επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους,
  • Μονογραφίες
  • ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι κλπ

Πως γίνεται έγκριση του διδακτορικού

Η έκθεση υποβάλλεται στο οικείο ίδρυμα και αφού γίνει έλεγχος από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος. Στην συνέχεια η έκθεση και το αίτημα του τμήματος υποβάλλονται από τον Πρύτανη στο Υπουργεί Παιδείας.

Την έκθεση εισηγείται στην επιτροπή ΠΜΣ ο πρόεδρος του εκάστοτε επισπεύδοντος τμήματος.

Ο Υπ.Παιδείας συγκροτεί 5μελείς επιτροπές ανά επιστημονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών, κοινωνικών επιστήμων, τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγείας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών) από μέλη ΔΕΠ, με σκοπό να εισηγηθούν την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε τμήματος.

Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων, γνωμοτοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον Υπ. Παιδείας. Τον υπουργό παιδείας επικουρεί επιτροπή μελών ΔΕΠ αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Η συγκρότηση και η θητεία της εν λόγω επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση.

Οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Τμήματα των ΤΕΙ:

Η ύπαρξη κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού κατόχων διδακτορικού διπλώματος. Με γνώμονα το μέγεθος των ιδρυμάτων, ο ελάχιστος αριθμός αυτών ανέρχεται σε εννέα (9)

Τα τμήματα να έχουν και να λειτουργούν ΠΜΣ και να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μια σειρά αποφοίτων

Ο τίτλος του τμήματος και το πρόγραμμα σπουδών να αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο.

Το τμήμα να διαθέτει βασικές ερευνητικές υποδομές

Το τμήμα να έχει αναπτύξει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος να έχουν επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, συμβατό κατ'αναλογία με τα αντίστοιχα με μέλη ΔΕΠ τμημάτων του ίδιου ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου.

Να ληφθεί υπόψη η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των τμημάτων εφόσον αυτή υπάρχει

Πηγή: foititikanea.gr

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.