ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Σε UniSystems και Όμιλο ΟΤΕ κατακυρώθηκαν δύο έργα πληροφορικής για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ

- Αντικείμενο, η διαχείριση, υποστήριξη και επέκταση-αναβάθμιση επιχειρησιακών εφαρμογών και πληροφοριακών υποδομών και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης

Η ένωση εταιρειών UniSystems-ΟΤΕ ανέλαβε μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού ως 1ος στην κατάταξη ανάδοχος, τις Συμβάσεις Πλαίσιο για τη διαχείριση, υποστήριξη και αναβάθμιση των επιχειρησιακών εφαρμογών και τεχνολογικών υποδομών (Lot 1), καθώς επίσης και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (Lot 2) στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACER). Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο πλαισιακών συμβάσεων ανέρχεται στα €25 εκατ. για μέγιστη διάρκεια 8 ετών.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσα από την έντονη δραστηριοποίησή του στον τομέα του IT Integration, έχει αποδείξει πως διαθέτει το μέγεθος, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία να υλοποιεί σύνθετα έργα. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που αυτό αναγνωρίζεται και εκτός συνόρων, με την ανάληψη ενός σημαντικού έργου για τον καθιερωμένο ευρωπαϊκό οργανισμό ACER. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

Ο κ. Νίκος Ψιμόγιαννος, International Business Unit Director, UniSystems, δήλωσε: «Η διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα κατευθύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών προς ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα στην Ευρώπη, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστική της θέση στην παγκόσμια αγορά. Η πληροφορική έχει τη δυναμική να σταθεί πολύτιμος αρωγός του όλου εγχειρήματος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Εταιρεία μας, μέσω της συγκεκριμένης ένωσης εταιρειών, έχει επιλεγεί ως συνεργάτης του Οργανισμού για την αναβάθμιση των σημαντικών συστημάτων του

Στο πλαίσιο του Lot 1, ανατέθηκε στην ένωση εταιρειών UniSystems-ΟΤΕ, ως 1ου στην κατάταξη αναδόχου, η διαχείριση, τεχνική υποστήριξη, επέκταση-αναβάθμιση τόσο του πληροφοριακού συστήματος ACER REMIT Information System (ARIS), όσο και της πληροφοριακής υποδομής που το φιλοξενεί.  Η πλατφόρμα ARIS λειτουργεί ως εργαλείο για τη συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση στοιχείων που αφορούν τις αγορές ενέργειας των χωρών της ΕΕ.

Επιπλέον, ανατέθηκε στην ένωση εταιρειών UniSystems-ΟΤΕ, ως 1ου στην κατάταξη αναδόχου για το Lot 2, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην εφαρμογή και λειτουργία των πλαισίων ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης ποιότητας της πλατφόρμας ARIS και υποστήριξη εμπειρογνωμόνων για τη διακυβέρνηση, διαχείριση και επίλυση θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία της πλατφόρμας.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται για μια ανταγωνιστική, βιώσιμη, ασφαλή και διαφανή εσωτερική αγορά ενέργειας προς όφελος όλων των καταναλωτών στην ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τους εθνικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις ενώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Σχετικά με τη UniSystems

Η UniSystems, ιδρυθείσα το 1964 και σήμερα μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών ΤΠΕ της Ευρώπης, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεων. Με περισσότερα από 600 εξειδικευμένα στελέχη και θυγατρικές εταιρείες στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στη Ρουμανία, επενδύει έμπρακτα στη διεθνή προοπτική της, επιδεικνύοντας εξαιρετική αξιοπιστία και ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχιών και βέλτιστων πρακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε  www.unisystems.com

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.