ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Οι πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις είναι πολύ κοντά

Άρθρο 13: Αλλάζουν τα δεδομένα για Facebook και Youtube σε Ευρώπη και Ελλάδα

Άρθρο 13 επιπτώσεις για Ευρώπη και Ελλάδα

Το Άρθρο 13 είναι μέρος μιας νέας οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία έχει στόχο να προστατέψει με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο τους δημιουργούς περιεχομένου. Σε δεύτερη βάση καλείται να βρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ώστε να προστατέψουν το περιεχόμενο τους στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, είναι πιθανό να έχει μη προβλεπόμενες αρνητικές συνέπειες οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν εντελώς το πλαίσιο το οποίο επιτρέπει σε πλατφόρμες όπως το Youtube και το Facebook, να φιλοξενούν περιεχόμενο από δημιουργούς. Επίσης, θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει ακόμα και τους ίδιους εκείνους μικρούς καλλιτέχνες και δημιουργούς που φαινομενικά προσπαθεί να προστατέψει.

Στην ουσία, το άρθρο 13 θα αναγκάσει πλατφόρμες όπως το Facebook και το Youtube να δώσουν προτεραιότητα στο περιεχόμενο μερικών μεγάλων εταιρειών, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα της διευθέτησης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων για το περιεχόμενο τους. Η παραπάνω κίνηση ίσως αποβεί μοιραία για τους μικρούς δημιουργούς, οι οποίοι ενδέχεται να εκτοπιστούν από αυτές τις πλατφόρμες, Αυτό θα συμβεί, διότι σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία οι πλατφόρμες αυτές θα είναι πλέον άμεσα υπεύθυνες για το εν λόγω περιεχόμενο και δε θα μπορούν να στηρίξουν πλέον τους πιο μικρούς δημιουργούς όπως γινόταν έως σήμερα.

Κάτι τέτοιο πιθανότατα θα αλλάξει δραματικά το διαδίκτυο που όλοι γνωρίζαμε και θα έχει ως αποτέλεσμα την προβολή και διάθεση σημαντικά λιγότερου διαδικτυακού περιεχομένου στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα με αυτό το νέο μέτρο, όλοι οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό από βίντεο και περιεχόμενο δημιουργών και καλλιτεχνών από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και περιεχόμενο που βρίσκεται ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Youtube: https://www.youtube.com/intl/el/saveyourinternet/
Διαβάστε το επίσημο κείμενο για το Άρθρο 13 εδώ: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//EN

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.