ΕΛΛΑΔΑ

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ρομποτικής στον Ελληνικό Κόσμο

Για δεύτερη χρονιά φέτος, το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών (STEM Education) πραγματοποιεί προγράμματα ρομποτικής ένα “ ενθουσιώδες ταξίδι” , όπως τα αποκαλεί που θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητά τους και θα ενισχύσει τις γνώσεις τους.

Το ταξίδι θα έχει διάφορους «σταθμούς»: Από την κατασκευή μηχανικών μοντέλων, μέχρι τη δημιουργία πρότυπων ρομποτικών κατασκευών ενώ τα προγράμματα καλύπτουν ηλικιακά τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, μαθητές Γυμνασίου και πρώτες τάξεις Λυκείου.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Stem education: Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες. Μαθαίνουν να επιλύουν και υλοποιούν projects. Κατανοούν βασικά κεφάλαια Φυσικής & Μαθηματικών τα οποία δενπεριέχονται στην ύλη του σχολείου. Οι μεγαλύτεροι μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούςεκπαιδευτικής ρομποτικής του WRO Hellas ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Νέοι Μηχανικοί (μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τουςμαθητές των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητανα μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. Με στόχο πάντα να δώσουν τη λύσησε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, μαθαίνουν να συνεργάζονται και νααξιοποιούν τις δεξιότητές τους. Κατασκευάζοντας απλά αλλά και περίπλοκαμοντέλα, οι μικροί μηχανικοί μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των «ΑπλώνΜηχανών» (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί, τροχοί και άξονες) και εξοικειώνονται μετη λειτουργία μηχανισμών που συναντούν στο περιβάλλον τους καθημερινά.Οι κατασκευές πραγματοποιούνται με εκπαιδευτικό υλικό της σειράς LEGOEducation και όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται από ειδικά διαμορφωμέναφύλλα εργασίας που επιτρέπουν στο παιδί να επαληθεύει αυτά που έμαθεπαρατηρώντας.Η βιωματική μάθηση προσφέρει, με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο, γνώσειςεύκολα αντιληπτές και προτρέπει τα παιδιά να προσεγγίσουν και να αγαπήσουντις θετικές επιστήμες και να εξερευνήσουν την κλίση τους σε αυτές.
Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO WeDo

(μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) Το πρόγραμμα Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι σχεδιασμένογια τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, όπου μέσω τηςομαδικής δραστηριότητας γύρω από την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλουπου αλληλοεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουνμια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει!Οι μαθητές συντάσσουν εύκολα οι ίδιοι πάνω στην οθόνη αφής ενός tablet,ασύρματα συνδεδεμένου με την ρομποτική κατασκευή, το κατάλληλο πρόγραμμαμε χρήση εικόνογλώσσας .Η πραγματοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας εμπλέκει τα παιδιά σε πρακτική,ενεργητική, ομαδική εργασία διερευνητικού & πειραματικού χαρακτήρα(πρώιμοι επιστήμονες), τα βοηθά να κατακτήσουν τη μάθηση, τη γνώση αλλά καιγλωσσικές δεξιότητες, μέσω της διατύπωσης ερωτήσεων, αναζήτησης μοτίβων,επιλογής στρατηγικών και της διατύπωσης συμπερασμάτων.Οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά σε αυτό το πρόγραμμα, μπορούν φυσικά νατους φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που θελήσουν να συμμετάσχουν στονετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητέςΔημοτικού που είναι προάγγελος της παγκόσμιας Ολυμπιάδας της διεθνούς Οργάνωσης WRO.Πληροφορίες Ημερομηνίες Σάββατο πρωί 11:00-12:30 και 13:00-14:30. Εναρξη μαθημάτων Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018Νοέμβριος: 24 /11Δεκέμβριος: 1, 8, 15, 22 /11Ιανουάριος: 12, 19, 26 /11Φεβρουάριος: 1, 8/11