ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Οι 17.500 συνταξιούχοι, ο «ΛΕΠΕΤΕ» και το facebook!

Από τη θέση αυτή ήδη είχαμε αναφερθεί στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν οικογένειες 17.500 συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας αναφορικώς με το λεγόμενο «ΛΕΠΕΤΕ».

Αρχικώς, όμως, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη και σε κάθε περίπτωση, να ενημερώσουμε τους μη έχοντες σχέση με την τόσο σοβαρή αυτή κοινωνική και οικονομική υπόθεση, ότι με τον όρο «ΛΕΠΕΤΕ» γίνεται αναφορά στον «Λογαριασμό Επικούρισης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος» ο οποίος παρά τον δικό του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ και την ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, μεταμορφώνεται με «πλάσμα δικαίου», σε «ασφαλιστικό επικουρικό ταμείο» ή άλλως σε «ασφαλιστική επιχείρηση του κλάδου ζωής», με καταλυτικές-δραστικές περικοπές(!) των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.

Η υπόθεση κινδυνεύει να «εκτροχιαστεί» λόγω facebook

Η παρέμβαση μέσα από την στήλη αυτή δεν έχει να κάνει αντικειμενικά με το facebook. Απεναντίας το facebook είναι σε πολλές περιπτώσεις, με ορθή χρήση, σύγχρονο και πολύ ωφέλιμο μέσον κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρούσα παρέμβαση εστιάζει αποκλειστικώς στο να επισημάνει ότι δεν είναι δυνατόν και σε κάθε περίπτωση επιτρεπτό, μέσω του facebook σε ζητήματα αμιγώς νομικά να διατυπώνονται απόψεις και το χειρότερο υποδείξεις, οι οποίες κινδυνεύουν να οδηγήσουν τον ανυποψίαστο δέκτη αυτών των πληροφοριών, στο να απωλέσει τα δικαιώματά του, και σε κάθε περίπτωση, να υποστεί ηθική και υλική βλάβη.

Αυτό βεβαίως δεν αφορά ευθύνη, όπως προαναφέρεται του facebook, αλλά εκείνων οι οποίοι διακινούν με αυθαίρετο τρόπο, επικίνδυνες για τα έννομα συμφέροντα των αποδεκτών πληροφορίες.

Το υπό κρίση «ζήτημα» που ως προεκτίθεται αφορά χιλιάδες συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, κινδυνεύει μέσω της κοινωνικής δικτύωσης να φέρει σε περιδίνηση τον κόσμο που τον αφορά άμεσα ο «ΛΕΠΕΤΕ». Με τούτα ως προδιάθεση υπ´όψιν τα εξής:

Έχει, πράγματι, δημιουργηθεί μία... «περίεργη κατάσταση», όπου μέσω του facebook, με συνήθη πρακτική, διατυπώνονται όχι μόνο ερωτήσεις προδήλως έξωνομικές, αλλά ευθέως και παρελκυστικές, που οδηγούν στο να αδρανοποιείται ο ενδιαφερόμενος, ή διαφορετικά να αναβάλει ή ακόμη και να ακυρώνει τις όποιες αποφάσεις και ενέργειες του!
Αυτή η κατάσταση θα έλεγα (ας μου επιτραπεί ο όρος) «βυζαντινολογίας», έχει τον άμεσο κίνδυνο: α) να χαθούν κρίσιμες προθεσμίες και β) να αποδυναμωθεί το έννομο συμφέρον του κάθε δικαιούχου! Τα πράγματα δε έχουν ως τα εξής:

Ο αποκαλούμενος «νόμος Βρούτση»

Εν μέσω πανδημίας, προέκυψε ο λεγόμενος για τον «ΛΕΠΕΤΕ», «νόμος Βρούτση».

Ο «νόμος» όμως αυτός, όπως έχει προκύψει, δημιουργεί νέες καταστάσεις και πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω:
Ο «νόμος Βρούτση» θέτει το ζήτημα προσφυγής ή όχι στο ΣτΕ. Στο σημείο αυτό παρατηρείται μέσω του facebook μια εντυπωσιακή εξωνομική φιλολογία. Το «πώς» όμως προσφεύγει ένας πολίτης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι υπόθεση του καθενός ή της καθεμίας, που δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ο κάθε νομικός μπορεί να έχει άποψη. Όμως χρήσιμο είναι για τον αναγνώστη αυτής της στήλης να κατανοήσει ότι με τα σημερινά δεδομένα, αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ θα απορριφθεί τυπικά!
Και τούτο διότι το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ.15147/Δ16.438/15.04.2020 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,το λεγόμενο και «έγγραφο Βρούτση» , είναι «πληροφοριακό έγγραφο» και δεν προσβάλλεται δι’αυτού ο νόμος. Επίσης: μέσω του facebook διατυπώνονται, παρελκυστικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις σκοπιμότητας ή ερωτήσεις πραγματικής αγωνίας.

Ας λάβουμε υπόψη μας μόνο τις ερωτήσεις πραγματικής αγωνίας όπως:
α) εκκρεμεί ο Άρειος Πάγος, ή
β) εκκρεμούν εφέσεις
Ας περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα και...μετά θα δούμε...
Αυτή η άποψη που οδηγεί άραγε;
Αυτή η άποψη δυστυχώς οδηγεί στο να αποδυναμωθούν τα δικαιώματα, και το χειρότερο όλων, η δυνατότητα εμπροθέσμως να ελεγχθεί μέσω απολύτως «ειδικών νομικών» η αντισυνταγματικότητα του «νόμου Βρούτση»!

«Νομικά τερατουργήματα»!

Ιδιαιτέρως δε απαράδεκτο είναι και τα εξής που διακινούνται μέσω facebook:
μην προσφύγετε στα αρμόδια Δικαστήρια που ο «νόμος Βρούτση» επιβάλλει, γιατί θα χάσετε τις προηγούμενες αγωγές, εφέσεις κτλ...

Αυτά είναι πρωτοφανή(!) για να διατυπώνονται δημοσίως αναφορικώς με το συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. Υπ´όψιν όμως ότι:

Υπάρχει για την συντεταγμένη Πολιτεία συνταγματική τάξη, η οποία παραβιάζεται όταν δημοσίως κάποιος διατυπώνει ή διακινεί άποψη όπως: εάν προσφύγεις στο νυν αρμόδιο Δικαστήριο, τότε θα χάσεις τα προηγούμενα ένδικά σου μέσα ή βοηθήματα, που άσκησες υπό το ισχύον τότε νομικό καθεστώς! Εκείνοι που διακινούν τέτοια «νομικά τερατουργήματα», θα πρέπει εγκαίρως να αναλογιστούν τις ευθύνες τους!

Ας εστιάσουμε όμως περαιτέρω στο «νόμο Βρούτση» για τον «ΛΕΠΕΤΕ», με το ερώτημα: «τι» άραγε αλλάζει σε σχέση με τα προηγούμενα;

Ο «νόμος Βρούτση» αλλάζει ριζικά τα πάντα από τώρα και στο εξής και ανατρέπει όλο το νομικό status του «ΛΕΠΕΤΕ». Παύει οριστικά στο εξής η Εθνική Τράπεζα να είναι η αντίδικος των συνταξιούχων!

Όσοι «περιφέρονται» γύρω από το θέμα αυτό διαπράττουν μέγα σφάλμα! Ο «νόμος Βρούτση» θεσπίζει νέες καταστάσεις και στο ουσιαστικό και στο δικονομικό επίπεδο.

Ό,τι δε προκύψει από τον Άρειο Πάγο ή από τα Εφετεία, θετικό ή αρνητικό, και ευχή διατυπώνεται να είναι θετικό, δεν επηρεάζει τις νέες συνθήκες, δεν επιδρά στο status που έχει ήδη δημιουργηθεί!

Δεν μπορεί να διατυπωθεί με πιο απλά λόγια αυτό που έχει προκύψει με το «νόμο Βρούτση».

Επιπροσθέτως δημιουργείται και ζήτημα που αφορά στα ad hoc «νομικά ζητήματα» που ανακύπτουν από το «νόμο Βρούτση» τα οποία αφορούν: α) εσωτερικό δημόσιο δίκαιο, β) εσωτερικό κοινωνικο-ασφαλιστικό δίκαιο, γ) τραπεζικό δίκαιο και δ) ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο.

Συνεπώς δεν μπορεί ο καθένας, όταν υπάρχει το συγκεκριμένο πλέγμα, αυστηρών μάλιστα, κανόνων δικαίου να εκφέρει γνώμες, ή να προβαίνει σε υποδείξεις, χωρίς να γνωρίζει τα «τεχνικά δεδομένα» που προσδιορίζουν τα ειδικότερα νομικά ζητήματα του «ΛΕΠΕΤΕ». Υπόψιν ότι το ζήτημα αυτό αφορά 17.500 οικογένειες και ουδείς δικαιούται να «παίζει» με την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων!

ΤΟΥΤΩΝ ΟΛΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ:

Η παρέμβαση από την στήλη αυτή που ανέδειξε το θέμα με προηγούμενη ανάρτηση – δημοσίευση, καθίσταται και πάλι αναγκαία!
Ασφαλώς το facebook, αφορά ένα ευρέως πλέον διαδεδομένο μέσον κοινωνικής δικτύωσης. Απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή όταν διακινούνται ζητήματα που άπτονται ευθέως των συνταγματικών κανόνων, όπως είναι το ζήτημα της προσφυγής σε δικαστική προστασία. Το συγκεκριμένο δε ζήτημα, δεν αφορά μία ατομική περίπτωση, αλλά ευρύτατο φάσμα της κοινωνίας!

____________________
* Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Ελλάδας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU)

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.