ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο στα «Νέα» του Γιώργου Α. Παπανδρέου

«ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ - Αδήριτη ανάγκη καλής και δημοκρατικής διακυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν αντιστάσεις συμφερόντων και κατεστημένες νοοτροπίες»

Η πανδημία του κορονοϊού, πρέπει να αλλάξει καθοριστικά τον τρόπο που προσεγγίζουμε την υγεία. Αναδεικνύει επίσης, τη σημασία του κινήματος για την Ενιαία Υγεία.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και της περιβαλλοντικής υγείας, αποτελεί θέμα μελέτης τουλάχιστον από την εποχή του Ιπποκράτη, όπως επιβεβαιώνουν τα γραπτά του «Περί αερίων, υδάτων και τόπων».

Στην πιο σύγχρονη εποχή, ξεκινώντας από τον Γερμανό γιατρό Rudolf Virchow, ο οποίος επινόησε τον όρο «ζωονόσος» και συνεχίζοντας με τους William Osler, James Steele και τον Charles Schwabe, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη της «έννοιας της ενιαίας υγείας», πολλοί έχουν συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος συνδέονται πολύπλοκα.

Αυτά σίγουρα, δεν είναι ονόματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. Ωστόσο, θα έπρεπε να ήταν! Διότι εάν, στον τομέα της χάραξης πολιτικής, είχαμε λάβει υπόψη το έργο και τις προειδοποιήσεις τους, είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίζαμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση σήμερα.

Η πανδημία του Covid-19, ήταν μια κλήση αφύπνισης. Σήμερα παρατηρούμε πιο καθαρά:

 • Τις βαθιές ανισότητες εντός των κοινωνιών μας, την ανάγκη πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, σε ποιοτική εκπαίδευση, την άνοδο της ενδοοικογενειακής βίας.
 • Τη θετική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον εντοπισμό του Covid-19, αλλά και την πιθανή κατάχρηση στην παρακολούθηση, υπονομεύοντας τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα μιας δημοκρατίας.
 • Τη σημασία των τροφικών αλυσίδων μας αλλά και του μη βιώσιμου και ανθυγιεινού τρόπου που παράγουμε προϊόντα και καταναλώνουμε τροφές.
 • Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, μία από τις οποίες ήταν η ταχεία αύξηση των ζωονόσων, που αποτελούν περίπου το 75% όλων των μολυσματικών ασθενειών, όταν πριν από μερικά χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 45%.
 • Τη σαφή ανάγκη συνεργασίας, μέσω διεθνών οργανισμών και πολυμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων - από το κλίμα έως τις πανδημίες.

Είναι αυτά τα ζητήματα νέα; Σίγουρα όχι. Όμως, ο Covid-19 τους έδωσε μια ισχυρή αίσθηση επείγοντος και μας ανάγκασε να προχωρήσουμε σε μία νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Πρώτα απ´ όλα, η υγεία δεν είναι μόνο προσωπικό θέμα. Είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και αναγκαιότητα για μια υγιή, ζωντανή, συνεκτική, ελεύθερη και δημιουργική κοινωνία.

Θυμάμαι, ως νέο παιδί ρώτησα τον παππού μου, ο οποίος ήταν τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τι εκτιμούσε στη ζωή. Απάντησε αμέσως: το μόνο που είναι σημαντικό στη ζωή είναι καλή υγεία και καλοί φίλοι. Ο παππούς μου πέθανε υπό κατ´ οίκον περιορισμό έχοντας αγωνιστεί όλη του τη ζωή για τη δημοκρατία. Οι καλοί φίλοι γι’ αυτόν αντιπροσώπευαν τη δύναμη της κοινότητας.

Όμως, μου πήρε λίγο χρόνο για να καταλάβω ότι είδε την υγεία ως βασικό στοιχείο του ελεύθερου ανθρώπου. Ελευθερία για αυτοπραγμάτωση και την ικανότητα του να αγωνίζεται ενεργά για τις δημοκρατικές του πεποιθήσεις. Η υγεία ήταν για αυτόν ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Όπως πρέπει να είναι για όλους.

«Υγεία για όλους», είναι μία έννοια που υιοθετεί ο ΟΗΕ στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενσωματώνει το σημαντικό ζήτημα της υγιούς μακροζωίας, το οποίο αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις κοινωνίες μας, ακόμη περισσότερο στην εποχή αυτής της πανδημίας, όπου ο ηλικιωμένος πληθυσμός μας είναι φυσικά πιο ευάλωτος. Αλλά θέτει επίσης το ζήτημα της καταπολέμησης των ανισοτήτων, της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους - όχι μόνο για τους προνομιούχους -, εντός και μεταξύ των κοινωνιών μας.

Ας αναλογιστούμε το εξής: Μόνο το 1% της καθαρής αξίας των δισεκατομμυριούχων κάθε χρόνο θα ανερχόταν σε περίπου 91 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση για τα φτωχότερα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένας βασικός λόγος ώστε η υγεία να συμπεριληφθεί σε ένα νέο παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο.

«Υγεία σε όλους». Η έννοια αυτή συμπεριλαμβάνει και μια χρηστή διαχείριση υπέρ της δημόσιας υγείας. Χρειαζόμαστε μείωση της περιττής συνταγογράφησης και κατανάλωσης αντιβιοτικών τόσο στον ανθρώπινο όσο και στον κτηνιατρικό τομέα. Και πάλι όμως, αυτό επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των διεπιστημονικών προσεγγίσεων που αφορούν όχι μόνο την πρόληψη ασθενειών αλλά και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά.

«Υγεία από όλους», είναι η πρόκληση να γίνει η υγειονομική περίθαλψη ιδιοκτησία της κοινωνίας και των πολιτών. Μια πολιτική που θέλει να έχει μακροχρόνια αποτελέσματα πρέπει να είναι κτήμα και συνείδηση των πολιτών.

Ένα τελευταίο σημείο: Όλα τα παραπάνω απαιτούν καλή διακυβέρνηση. Αποτελεσματικές, διαφανείς, λογικές, δίκαιες, συμμετοχικές πρακτικές. Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν και νέες πρακτικές. Μέσα στην οικονομική κρίση καταφέραμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά εφαρμόζοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σταματήσαμε την υπερβολική συνταγογράφηση από γιατρούς που ωφέλησε τις μεγάλες εταιρείες φαρμάκων, αλλά βλάπτει τόσο την υγεία των ασθενών όσο και την υγεία του κρατικού προϋπολογισμού. Εξοικονομήσαμε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όσα συλλέγουμε σε φόρους ιδιοκτησίας.

Η χρηστή διακυβέρνηση μεταφράζεται επίσης στη χρήση των διαθέσιμων πόρων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνταρακτική εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας, απαιτείται μία εκ νέου αναβάπτιση των πολιτικών μας σε πρωταρχικές αρχές και αξίες που θεωρούμε βάσεις στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Αυτή είναι μια πρόκληση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Δρ Victor Dzau, πρόεδρος της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής, κάνει έκκληση για μια πιο ολιστική φιλοσοφία, όταν λέει ότι πρέπει να κινηθούμε,

 • από τη θεραπεία ασθενειών έως την υγεία και την ευεξία,
 • από τη θεραπεία οργάνων έως τη θεραπεία ολόκληρου του ατόμου,
 • από τη νοσοκομειακή περίθαλψη στην υγεία της κοινότητας,
 • από τον κατακερματισμό της ιατρικής εφαρμογής προς την ολοκληρωμένη προσέγγιση της υγείας του πολίτη,
 • από τη φιλοσοφία ότι όλα αποφασίζονται «από τα πάνω», στη λογική της ευθείας συμμετοχής του ίδιου του ασθενούς σε όλα όσα αφορούν την υγεία του.

Τα παραπάνω, αν και ίσως μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, θα αντιμετωπίσουν τεράστιες αντιστάσεις από διάφορα συμφέροντα και νοοτροπίες. Θα υπάρξει αντίσταση. Για παράδειγμα, η λογική βιασύνη να βρεθεί ένα εμβόλιο, το οποίο όλοι επιθυμούμε, υποκρύπτει και δυνάμεις αντίστασης.

Οι ηγέτες που μπορεί να μην θέλουν να πραγματοποιήσουν βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές, βλέπουν το εμβόλιο ως εύκολη λύση, οι παγκόσμιες εταιρείες φαρμάκων βλέπουν το εμβόλιο και ως τρόπο να κερδοσκοπήσουν, αλλά και να διαιωνίσουν ένα σύστημα υγείας που βασίζεται στο φάρμακο. Δύσκολα μπορούν να οραματιστούν το ρόλο και το κέρδος τους σε ένα πλαίσιο Συνολικής Υγείας (One Health).

Πολλοί από εμάς, ως πολίτες, θα είμαστε σίγουροι ότι όλα μπορούν να επιστρέψουν στην «κανονικότητα», και άρα να μη θεωρούμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τις συμπεριφορές ή τον τρόπο ζωής μας, αφού θα βρεθεί το εμβόλιο. Και σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε εύκολα να αναπτύξουμε μια «τύφλωση», ξεχνώντας ότι θα ζήσουμε περισσότερες τέτοιες ασθένειες που θα απειλήσουν τη ζωή μας εάν δεν συνεργαστούμε τώρα για ριζικές αλλαγές στα οικονομικά μας συστήματα.

Το μήνυμά μου είναι σαφές: Η αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Πρέπει να δράσουμε, συλλογικά, εάν θέλουμε να κάνουμε αυτήν την κρίση ευκαιρία. Και καθώς είμαστε πιο κοντά στην απόκτηση εμβολίου, η ανάγκη για συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ.  Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε προστασία απέναντι στον COVID-19. Πρέπει να αφήσουμε πίσω το ψευδές δίλημμα «προστασία σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο». Τα προβλήματα όπως και οι λύσεις είναι κοινά και αλληλένδετα.

Είναι σημαντικό ζήτημα επομένως, ο ΟΗΕ να καταρτίσει ένα παγκόσμιο σύμφωνο για την υγεία που θα εκφράσει αυτούς τους προβληματισμούς και τις αρχές.

12 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. Την κ.Φωτεινη Γεννηματά, εμείς της βάσης του Κινήματος Αλλαγής δεν την θελουμε να βλέπει ΔΕΞΙΑ , ούτε ΑΡΙΣΤΕΡΑ !
  Την Θελουμε να βλέπει ΜΠΡΟΣΤΑ κ. Κουταλιανέ.
  Την θελουμε ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ και ενωτική με τους νυν και πρώην πασόκους , καθως και με τα υπόλοιπα κινήματα και κινήσεις ενεργών πολιτών , τους ανθρώπους που νοιάζονται για το ήθος και τοι ύφος της πολιτικής στην πατρίδα μας και πολύ σημαντικά , αυτούς που έχουν Ανησυχίες για το που οδηγειται ο πλανήτης μας !
  Εσυ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΕ ,
  Μάσα τα σίδερα και σταμάτησε τα τρένα που έρχονται ….
  Ο Αλέξης θα σε ανταμείψει με μια κρουαζιέρα σαν κιαυρτη πο κεσρδισε από την εφοπληστινας γιατί ήταν καλός υπηρέτης της

 2. To ξέρνασμα σου δεν έχει τελειωμό FEMA .
  Παντα όμως οι εκτοξεύσεις αερίων από όλες τις τρύπες του μυαλού και του σώματος σου είναι χωρίς βάση ή, επιχειρήματα και Δίχως ήπιους τρόπους για πολιτισμένης συζήτηση περί των πολιτικών της πατρίδας μας .
  Κατόπιν τουτου, γιατί να μην θεωρείσαι φαύλος ή φαύλη ,” ελληναρας ή Ελληναρού” ;
  ΑΝ έχουμε τέτοιουςδικηγόρους στην Ελλάδα ζήτω που καίγεται η νομικη μας υπόσταση !

 3. FEMA 0:04 10/11/2020

  ΦΙΛΕ Ρμ—ΤΑ ΜΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ?—ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΔΕ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ–ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΒΟΛΑ ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ—ΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ?—ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

  ΤΑ ΜΜΕ –ΟΙ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ—ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?

  ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΡΙΞΑΝ ΟΜΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ–ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΙΣΩΣ

  ΤΟΝ ΕΡΙΞΑΝ ΠΑΣΟΚΟΙ, ΠΟΥ ΗΞΕΡΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝ …..

  ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΥ —ΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ

  ΕΜΕΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ—ΘΕΣ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ—ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΑΣ.

 4. FEMA 23:47 09/11/2020

  ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΕΙ, ΜΠΟΓΔΗ —ΠΟΛΛΑ ΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ

  ΔΕΝ ΕΦΥΓΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ,ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ (ΚΑΚΩΣ) ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΙΝΟΣΕΤ

  ΟΥΤΕ ΜΑΓΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

  Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΗΤΑΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ–ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ–ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΑΘΗ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ,ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

  ΓΙΑΤΙ,ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ,Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ,ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ

  ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΑΛ (ΑΚΟΥ-ΚΙΝΑΛ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΣΟΚ!!!) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΟΜΑΔΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

  ΑΥΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΕ –ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΔ–ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ

  ΕΓΩ ΝΑ ΔΕΧΘΩ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ—-ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ?–ΓΙΑΤΙ?

  ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ—ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ—ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΞΙΑ—ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

  ΓΙΑΤΙ ΧΤΥΠΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ —-ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

  ΓΙΑΤΙ ΗΞΕΡΕ Η ΦΩΦΗ ΟΤΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ —ΒΛΕΠΕΙ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ—ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΗΘΕΛΕ ΜΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙ

  ΠΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ?

  ΕΓΩ ΨΗΦΙΖΑ ΚΑΤΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ

  ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΜΕ ΠΟΝΑΕΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΣΑΣ

  ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ—ΤΑΙΡΙΑΖΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Π/Θ –ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ–ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΟΩ

  ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.

 5. 23:11 09/11/2020

  Πόσο ΜΠΡΟΣΤΑ βλέπει?????? Και όμως τα ΜΜΕ(λεφτά υπάρχουν=χωρίς και τώρα ακόμη να μην ΘΕΛΟΥΝ να ακούσουν το ηχητικό, το τι ακριβώς είπε) τον ΞΥΛΩΣΑΝ από εκλεγμένο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ(43,92%).
  ΓΙΑΤΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. Τσίπρας και FΕMA
  Ίσον πρόστυχο ΨΕΜΑ !
  Γιατί δεν έρχεται ο δικός σου να ζητήσει συγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου ;
  Για το “γερμανοτσολιάδες και το Πινοσέτ “ που του ξεστόμισε;
  Ο Λεωνίδας Κύρκος είχε ζητήσει δημοσίως συγνώμη από τον Ανδρέα γιατί τον παρέπεμψε στο ειδικο δικαστήριο , παραδεχόμενος το λάθος του ….
  Αλλά είπαμε , ο Λεωνιδας ήταν πραγματικός αριστερός .
  Ο δικός σου ο Αλέξης είναι ένα πρόστυχο και θλιβερό αποκαϊδι της Πουλημένης Στον κωστακαραμανλησμο Αριστεροδεξιάς .
  Αυτής που με τη σειρά της ξεπουλήθηκε στούς φοροδιαφεύγοντες εφοπλιστές οι οποίοι τον έστειλαν κρουαζιέρα …
  Σας σιχάθηκαν και οι πέτρες σε τουτον τον τόπο !

 7. FEMA 20:55 09/11/2020

  ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΠΟΛΥ ΠΙΚΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ

  ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΘΗΚΑ ΤΩΡΑ

 8. FEMA 20:42 09/11/2020

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ–ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

  ΕΜΕΙΣ ΦΥΓΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

  Η ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΕΤΣΙ?

  ΤΟ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΣΟΒΑΡΑ ΣΑΝ Π/Θ–ΣΗΚΩΝΕΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ?

  ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ –ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ–ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ
  ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΗΝ ΝΔ?—ΕΣΤΩ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΡΗΜΑΔΟΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ?—-ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ –ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ?

  ΕΞ ΑΛΛΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ—ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ—-ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΛΛΙΩΣ—ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

  ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ?—ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟ, ΤΗΝ ΦΩΦΗ !!! ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ—ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ

  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ—ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ,ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΟΥΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ!!!

  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ—-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΩ ΠΟΤΕ ,ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ—ΠΕΡΑΝ ΟΣΩΝ ΕΙΠΑ

  ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ–ΕΝΤΙΜΟΣ–ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ,

  ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΝΟΣΕΤ–ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ—ΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ –ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΓΝΩΜΗ!!!!

 9. manos 20:01 09/11/2020

  Οι Ελληνες Δημοκρατικοι πολιτες εχουνε αυτια για να ακουνε και ματια να βλεπουνε τον μεγαλο πρωην Προθυπουργο Τσιπρα. Που να βρεθουν αλλοι να ακουσουν αυτα που λεει ο «Δικτατορας Πινοσετ» ? Να μην το ξεχναμε αυτο …..

 10. Ε.Στ. 19:19 09/11/2020

  Εμείς ακούμε. Εσύ ακούς ή συνεχίζεις ακόμη να τον αποκαλείς «Πινοσέτ», «τοξικό» και την διακυβέρνησή του «χούντα»;

 11. H εις βάθος ανάπτυξης της κατάστασης μας στην υγεία , δείχνει το πόσο γνωρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αλλά και το πόσο θέλει ν´αλλαξει μια τόσο σοβαρή υπόθεση για την καλυτέρευση της καθημερινής μας ζωής.
  Αν αναλογισθεί κάποιος (α) ότι αυτόν τον άνθρωπο τον έριξαν από τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας οι ΣΑΜΑΡΑΣ , ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΤΣΙΠΡΑΣ ( που το έπαιζε τσιλιαδόρος )στα ειδικα συμφέροντα ) για να φύγει ανέγγιχτος χωρίς καν πολιτική μομφή ο Κώστας Καραμανλής με τις τεράστιες ευθύνες εμος υπέρογκου χρέους και των αβάστακτων ελλειμμάτων κατά την διάρκεια τηςδιακυβέρνησης του ο μικρός Κωστακης ,
  τότε απογοητεύεται για το πολιτικο μας σύστημα .
  Όχι ο Γιώργος Παπανδρέου Όμως !
  ΑΥτός παραμένει συνεχιστής της οικογενειακής του παράδοσης !
  ΕΙναι εδώ μαζί μας και βοηθάει με τις ιδέες , τις συμβουλές και τους συμβολισμούς του ,
  ν¨ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ για να ΜΗΝ ΞΑΝΑΒΟΥΛΙΣΞΟΥΜΕ !
  Σ´εγχαριστουμε κ. ΓΙωργο Παπανδρέου !

 12. FEMA 15:00 09/11/2020

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ—ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

  ΑΛΛΑ ΑΚΟΥΕΙ–ΚΑΝΕΙΣ?

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.