ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Διοίκησης

Τράπεζα Πειραιώς: Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2020

Συνεχής Στήριξη των Πελατών και των Εργαζομένων μας -

Ανθεκτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης

Στοχευμένες λύσεις σε πελάτες που έχουν επηρεασθεί από τον Covid-19

 • Σημαντικότερη προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας και παράλληλα η εξυπηρέτηση των πελατών μας κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης
 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους €5,4δισ. μέχρι σήμερα, καλύποντας τις ανάγκες των πελατών μας
 • Δάνεια σε αναστολή καταβολής δόσεων ύψους €5,3δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020
 • Συνολική χρηματοδότηση σε πληγείσες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων «Ταμείο Εγγυοδοσίας για τον Covid-19» και «ΤΕΠΙΧ II» στα €2,2δισ., ενώ δάνεια ύψους €1,8δισ. σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου
 • 32χιλ. αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους €1,7δισ. για κρατική επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα»
 • Αύξηση ψηφιακών συναλλαγών στο 94% των συνολικών τραπεζικών συναλλαγών από 90% πριν το lockdown

Ανθεκτική χρηματοοικονομική επίδοση στο 9μήνο 2020

 • Καθαρά έσοδα τόκων στα €1.107 εκατ., +3% ετησίως
 • Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €231εκατ., +2% ετησίως
 • Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα αυξημένες κατά €2,3δισ. από την αρχή του έτους
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 8% ετησίως, στα €686εκατ.
 • Επιτυχής υλοποίηση του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, με υποβολή περίπου 1.000 αιτήσεων μέχρι σήμερα
 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €732εκατ, +13% ετησίως
 • Σύνολο προβλέψεων €845εκατ., εκ των οποίων €362εκατ. σχετίζονται με τον Covid-19 (που λογίστηκαν κυρίως το 1ο 3μηνο)
 • Κέρδη προ φόρων €229εκατ., εξαιρουμένων των προβλέψεων για τονCovid-19 ζημίες, ενώ εάν συμπεριληφθούν οι εν λόγω προβλέψεις, το αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο κατά €133εκατ.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας. Πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ σε πλήρη εξέλιξη

 • Περαιτέρω αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ κατά €2δισ., με το υπόλοιπο της αναχρηματοδότησης TLTROIII να ανέρχεται σε €9δισ.
 • Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) 157%, δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις 81%
 • Περιορισμένες εισροές ΜΕΑ κατά το 3ο 3μηνο 2020 ύψους €130εκατ.
 • Σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega μέσω του προγράμματος «Ηρακλή» συνολικής αξίας €7δισ. Η ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών αναμένεται το 1ο 3μηνο 2021

Ενισχυμένη εξέλιξη κεφαλαιακής θέσης που επιταχύνει τη στρατηγική μείωσης ΜΕΑ

 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 16,1% και δείκτης CET1 14,1% στο τέλος Σεπ.20
 • Η μη παροχή έγκρισης πληρωμής του ετήσιου τοκομεριδίου του CoCo σε μετρητά από την ΕΚΤ και στη συνέχεια η απόφαση του ΔΣ να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου, οδηγεί στη μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές της Τράπεζας
 • Η εξοικονόμηση ποσού €495εκατ. ή 120μβ σωρευτικά μέχρι το 2022, λόγω της μη πληρωμής των τοκομεριδίων, ενισχύει περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς και θα τροφοδοτήσει την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των ΜΕΑ
 • Σε εξέλιξη ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης περίπου €1δισ. μέχρι το τέλος του 2021, συμπεριλαμβανομένων και €165εκατ. ετησίως από τα τοκομερίδια του CoCo 

Δήλωση Διοίκησης

«Στο τρίτο τρίμηνο του 2020, η ελληνική οικονομία ξεκίνησε να βρίσκει τους ρυθμούς της, με επανεκκίνηση των περισσότερων τομέων δραστηριότητας μετά το lockdown, ενώ ταυτόχρονα η πίεση της πανδημίας στο εθνικό σύστημα υγείας υποχωρούσε σταδιακά. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κινήθηκαν κοντά στην προ Covid-19 εποχή, η πορεία αυτή ωστόσο διακόπηκε το τέταρτο τρίμηνο λόγω του δεύτερου κύματος της νόσου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικεντρωθήκαμε στην ασφάλεια των ανθρώπων μας, υποστηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας ώστε να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτέλεσε βασικό πόλο στήριξης των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας, τόσο κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όσο και τώρα στη δεύτερη.

Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα παρείχε στους ενήμερους πελάτες που έχουν πληγεί από την πανδημία αναστολή καταβολής των δανειακών οφειλών τους, ύψους συνολικά άνω των €4δισ. Σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει επίσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης λόγω Covid-19,  με δάνεια ύψους €2,2δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται 32.000 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε δανειακά υπόλοιπα €1,7δισ. και αφορούν στην κρατική επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα». Ταυτόχρονα, δάνεια μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους άνω του €1,5δισ. έχουν ενταχθεί και επωφελούνται από τα προγράμματα επιδότησης επιτοκίου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Τράπεζα πέτυχε θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και το 3ο τρίμηνο 2020. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων από την αρχή του έτους ως τα τέλη Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €5,4δισ., ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των €5δισ. που είχε τεθεί για το 2020. Η πορεία των καθαρών εσόδων παρέμεινε θετική με ετήσια αύξηση 4%, σε συνδυασμό με τη συνεχή προσοχή στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους (-8% ετησίως) και την καλύτερη εξέλιξη του εξόδου προβλέψεων του 3ου τριμήνου 2020, απόρροια  των σημαντικών προβλέψεων που είχαν λογιστικοποιηθεί ήδη από το 1ο τρίμηνο του έτους. Συνολικά, το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιογόνο κατά €133εκατ. το 9μηνο 2020 λόγω προβλέψεων Covid-19, ενώ ανέρχεται σε κέρδη προ φόρων €229εκατ. εάν αφαιρεθούν οι προβλέψεις που σχετίζονται με την πανδημία.

Η ποιότητα του ενεργητικού εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Χρειάζεται βέβαια να δούμε τη διάρκεια του δεύτερου lockdown, καθώς και τη σταδιακή λήξη των μορατορίων πληρωμών, προκειμένου να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του αντίκτυπου στην οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική ευρωστία των πελατών μας. Οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι ενθαρρυντικές και παρέχουν σημαντικούς λόγους αισιοδοξίας. Όσον αφορά στο πλάνο μας για τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση δύο συναλλαγών συνολικού ύψους €7δισ. μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου 2021, ενώ προετοιμαζόμαστε εντατικά για το πλάνο μείωσης ΜΕΑ 2021-2022, τόσο με οργανικές δράσεις όσο και μέσω πωλήσεων.

Η ρευστότητα της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει ισχυρή. Αξιοποιήσαμε  περαιτέρω τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το 3o τρίμηνο 2020, με τα υπόλοιπα TLTRO να διαμορφώνονται σε €9δισ. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €2,3 δισ. από την αρχή του έτους, με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να ανέρχεται στο 81% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 157% τον Σεπτέμβριο 2020. Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε 16,1%, ενώ ο δείκτης CET1 σε 14,1% (με σταδιακή εφαρμογή των εποπτικών μεταβατικών διατάξεων και για τους δύο δείκτες).

Πριν από μία εβδομάδα ενημερώσαμε το επενδυτικό κοινό ότι η ΕΚΤ σηματοδότησε την πρόθεσή της να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή σε μετρητά ύψους €165εκατ. του ετήσιου τοκομεριδίου των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (CoCo). Η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ επιβεβαίωσε αυτή την έκβαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, αποφάσισε, εξασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος CoCo, να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου του CoCo που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μετατροπή της συνολικής έκδοσης του CoCo ύψους €2δισ. σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26%  που είναι σήμερα.

Σήμερα, παρουσιάζουμε στο επενδυτικό κοινό τις νέες πρωτοβουλίες μας για το 2021, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που έως το τέλος 2021 θα συνεισφέρουν περίπου €1δισ. επιπρόσθετων κεφαλαίων, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιακή εξοικονόμηση από τα μη οφειλόμενα πλέον τοκομερίδια CoCo. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιταχύνει ουσιωδώς το σχέδιο εξυγίανσης των στοιχείων ΝΡΕ ενεργητικού της. Ενδεικτικά, τα εν λόγω κεφάλαια ύψους €1δισ. θα διευκολύνουν επιπρόσθετη αποαναγνώριση €5δισ ΜΕΑ περίπου, επιπλέον των €7δισ. τιτλοποιήσεων (Phoenix & Vega) του προγράμματος «Ηρακλή» που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει την κεφαλαιακή πορεία της Τράπεζας, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειές της για εξυγίανση του ΝΡΕ ενεργητικού, παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό.

Παραμένουμε πιο προσηλωμένοι από ποτέ στον στόχο μας για μια αποτελεσματική, λιτά διαρθρωμένη, πλήρως εξυγιασμένη και κερδοφόρα τράπεζα, που θα λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας, παρέχοντας αποδόσεις στους επενδυτές μας και προσθέτοντας αξία στους ανθρώπους μας και στο κοινωνικό σύνολο».

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ενίσχυση καθαρών εσόδων από τόκους λόγω νέων εκταμιεύσεων και μειωμένου κόστους χρηματοδότησηςΤα καθαρά έσοδα από τόκους το 3ο 3μηνο 2020 έφτασαν τα €380 εκατ., +8% σε ετήσια βάση και +3% σε τριμηνιαία. Τα νέα δάνεια ύψους €2δισ. ευρώ που εκταμιεύθηκαν το 3ο 3μηνο 2020, καθώς και τα €2,5δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο και η αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων συνέβαλαν στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων τόκων. Το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης συνέβαλε σημαντικά, καθώς υποχώρησε -24% ετησίως και -2% τριμηνιαίως, παρά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους Tier2. H σημαντική συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων της ΕΚΤ (TLTRO III) απορρόφησαν τα σχετικά κόστη. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 3ο 3μηνο 2020 ανήλθε στις 225μβ σε σύγκριση με τις 229μβ το 2ο 3μηνο 2020.
Ανθεκτικά καθαρά έσοδα προμηθειώνΤα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα €81εκατ. το 3ο 3μηνο 2020, +1% σε ετήσια και αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση. Κύριοι συντελεστές που συνέβαλαν στη συγκρατημένη αύξηση των προμηθειών, ήταν η εκταμίευση νέων δανείων, το bancassurance και το asset management. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση στο επίπεδο του 0,5%.
Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 6% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση

Κόστος προς έσοδα στο 47%

Τα λειτουργικά έξοδα του 3ου 3μηνου 2020 ανήλθαν σε €234εκατ. (-1% ετησίως), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας που καταβλήθηκε προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί η εν λόγω προμήθεια, τα λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 47% το 3ο 3μηνο 2020 από 51% το 3ο 3μηνο 2019. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 7% ετησίως, καθώς η Τράπεζα αποκόμισε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΑ και του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου του 2019. Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα κατά το 9μηνο 2020 σε συγκρίσιμη βάση ήταν μειωμένα κατά 9% ετησίως, με την Τράπεζα να παραμένει εντός του στόχου που είχε θέσει για μείωση των λειτουργικών εξόδων της με μέσο μονοψήφιο ρυθμό κατά το 2020, σε συνέχεια της μείωσης κατά 6% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2019.
Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων +14% ετησίωςΤα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €262εκατ. το 3ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με €285εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 και €210εκατ. το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 14% ετησίως. Τα βασικά τραπεζικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €227εκατ. το 3ο 3μηνο 2020, 15% υψηλότερα ετησίως και 2% τριμηνιαίως, αναδεικνύοντας τις προοπτικές των βασικών λειτουργιών της Τράπεζας.
Απομειώσεις δανείων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας για το 2020Το σύνολο των απομειώσεων κατά το 3ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε €146εκατ. από €157εκατ. κατά την ίδια περίοδο πέρυσι και €142εκατ. το 2ο 3μηνο 2020. Το έξοδο απομειώσεων δανείων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στις 136μ.β., περίπου στο ίδιο επίπεδο σε σύγκριση με τις 137μ.β. του 2ου 3μηνου 2020 και έναντι 165 μ.β. το 3ο 3μηνο 2019. Οι απομειώσεις στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €30εκατ. έναντι €18εκατ. το 2ο 3μηνο 2020. Στο 3ο τρίμηνο του 2020 περιλαμβάνονται απομειώσεις €21εκατ. σχετιζόμενες με Covid-19 ενώ συνολικά για το 9μηνο οι αντίστοιχες  απομειώσεις ανέρχονται σε €362εκατ.
Καθαρό αποτέλεσμα επιβαρυμένο από αυξημένους φόρουςΤα κέρδη προ φόρων κατά το 3ο 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €82εκατ. έναντι €53εκατ. κατά το ίδιο τρίμηνο του 2019 και €125εκατ. κατά το 2ο 3μηνο 2020. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων ήταν μηδενικά το 3ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με €82εκατ. κέρδη το 2ο 3μηνο 2020 και €49εκατ. το 3ο 3μηνο 2019. Στο 3ο τρίμηνο 2020 ο φόρος ανήλθε σε €79 εκατ. κυρίως λόγω λογιστικοποίησης φόρων που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega.

 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Θετικές τάσεις σε όλα τα μεγέθη

Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες της Τράπεζας Πειραιώς, βλ. Οικ. Καταστάσεις και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς

Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού: Βελτιωμένα και ενισχυμένα μεγέθη

Καταθέσεις πελατών +4% ετησίως με χαμηλότερο κόστοςΟι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €47,1δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, +4% ετησίως και +3% σε τριμηνιαία βάση. Οι καταθέσεις ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €2,3δισ. από την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες. Το κόστος καταθέσεων αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στις 15 μ.β. το 3ο 3μηνο 2020 έναντι 18μβ το 2ο 3μηνο 2020 και 24μβ το 1ο 3μηνο 2020. Η ενισχυμένη ρευστότητα έχει στρέψει την προσοχή της Τράπεζας στο κόστος καταθέσεων, στην προσπάθειά της να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των εξόδων τόκων.
Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη LCR στο 157%Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε €9δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από €0,4δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μέσω της αξιοποίησης των διεκολύνσεων χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO ΙΙΙ). Η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε σε €0,1δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η Τράπεζα Πειραιώς βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο επίπεδο του 157% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.  Ο λόγος δανείων μετά από προβλέψεις ως προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% από 84% ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν από την αρχή της χρονιάςΤα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών ανήλθαν σε €48,5δισ. στo τέλoς Σεπτεμβρίου 2020 και μετά από προβλέψεις σε €38,3δισ. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €1,7δισ. κατά το 9μηνο 2020, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να καθορίζουν την τάση. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €4,5δισ. στο τέλος του 3ου 3μήνου 2020, περαιτέρω αυξημένες στα €5,4 δισ. στα μέσα Νοεμβρίου, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για νέες εκταμιεύσεις ύψους €4,9δισ. το 2020.
Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδοΟ δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στο 14,1%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,1%, υψηλότερα από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση του 11,25% ( συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών διευκολύνσεων λόγω Covid-19). Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε 11,6% and 13,6% αντίστοιχα. Η εξέλιξη των κεφαλαίων της Τράπεζας αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω από επιπρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, συνολικού ύψους περίπου €1δισ. Οι εν λόγω ενέργειες περιλαμβάνουν την απόσχιση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, τη διενέργεια τιτλοποίησης εξυπηρετούμενων δανείων (Synthetic Securitization) ύψους €2δισ. και ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμμετοχών της Τράπεζας.
Συνεχίζεται η μείωση του αποθέματος ΜΕΑΤα ΜΕΑ ανήλθαν σε €22,7δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 από €24,5δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις παρέμεινε αμετάβλητός στο 45%. Οι τιτλοποιήσεις ΜΕΑ Phoenix και Vega συνολικού ύψους €7 δισ.,  οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στους πρώτους μήνες του 2021, θα μειώσουν περαιτέρω το υπόλοιπο των ΜΕΑ της Τράπεζας, ενώ επιπλέον ενέργειες εξυγίανσης των στοιχείων ενεργητικού βρίσκονται υπό αξιολόγηση επί του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την ενισχυμένη εξέλιξη της κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.
Εταιρικός μετασχηματισμός Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται σε τροχιά ολοκλήρωσης. Αναμενόμενη ημερομηνία απόσχισης έχει οριστεί η 30η Δεκεμβρίου 2020. Οι μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να εγκρίνουν τον εταιρικό μετασχηματισμό (απόσχιση και συνεισφορά σε νέα εταιρία), καθώς και τα καταστατικά της νέας εταιρίας συμμετοχών και της νέας εταιρίας τραπεζικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Αποφασιστική ανταπόκριση για την υποστήριξη πελατών που έχουν πληγεί

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις τράπεζες-μέλη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του κοροναϊού και της διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Αναστολή αποπληρωμής δανείωνΗ Ελληνική Ένωση Τραπεζών τον Μάρτιο του 2020 ανακοίνωσε μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ατομικών επιχειρήσεων) που επηρεάστηκαν από την κρίση.

Για την κατηγορία των φυσικών προσώπων, οι τράπεζες προσέφεραν αναστολή πληρωμής των δόσεων των εξυπηρετούμενων δανείων τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιλέξιμα για την αναστολή ήταν πρόσωπα που ήταν επίσης επιλέξιμα για την αποζημίωση των €800 λόγω του Covid-19, ή απασχολούνταν σε επηρεαζόμενους επιχειρηματικούς τομείς ή ήταν ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή είχαν μέλος της οικογένειάς τους που επηρεάζεται από τον Covid-19.

Για τις πληγείσες επιχειρήσεις αντίστοιχα, οι τράπεζες προσέφεραν αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου εξυπηρετούμενων δανείων ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για επιλέξιμες επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τον Covid-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Σεπτέμβριο του 2020, το συνολικό ποσό των δανείων που είχαν τεθεί σε αναστολή αποπληρωμής από τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες ανήλθε σε €20,1δισ. Η εφαρμογή της αναστολής πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των €5,5δισ., εκ των οποίων το 46% αφορούσε νοικοκυριά, το 28% μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και το 26% μεγάλες επιχειρήσεις.

Προγράμματα στήριξης του Ελληνικού ΔημοσίουΠροκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της παροχής εγγυήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου.

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Ταμείο Εγγυοδοσίας για το Covid-19» με σκοπό τη διευκόλυνση των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, η Τράπεζα Πειραιώς διέθεσε συνολικό ποσό €1,0δισ. από το σύνολο των €3,6δισ. της αγοράς.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 2ετή επιδότηση επιτοκίου σε νέες χρηματοδοτήσεις προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Τράπεζα συμμετείχε με 3,2 χιλιάδες εγκεκριμένα αιτήματα δανείου για ποσό €0,4δισ. από συνολικά €1,4 δισ. της εγχώριας αγοράς.

Επίσης, το πρόγραμμα «Γέφυρα», με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, έχει λάβει συνολικά περίπου 160χιλ. αιτήσεις και έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης. Προς την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα διοχετεύονται περίπου 32 χιλιάδες αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσό ύψους €1,7 δισ.

Πέραν των  παραπάνω, το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχει ανακοινώσει την ενίσχυση του προγράμματος, που για την Τράπεζα Πειραιώς αντιστοιχεί σε ένα επιπλέον διαθέσιμο ποσό ύψους περίπου €0,6 δισ. Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με επιδότηση επιτοκίου 2 ετών που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης άρχισε να λαμβάνει αιτήσεις στο πλαίσιο επέκτασής του περίπου €0,8δισ., εκ των οποίων στην Τράπεζα Πειραιώς αντιστοιχούν €0,2δισ.

 

 

Εξέλιξη Εταιρικού Μετασχηματισμού

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού θα οδηγήσει στην επίτευξη μία σειράς στρατηγικών στόχων για την Τράπεζα Πειραιώς, παρέχοντας στη Διοίκηση της Τράπεζας στρατηγική εστίαση στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας τη στρατηγική εξυγίανσης ισολογισμού.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου 2017-2019, ολοκλήρωσε τη φάση κατάρτισης του νέου σχεδίου μετασχηματισμού για τα επόμενα 3-5 χρόνια και έχει ξεκινήσει τη φάση υλοποίησης, με προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω με 17 πρωτοβουλίες, 120 έργα και 100 βασικούς λειτουργικούς δείκτες δημιουργίας αξίας. Εντός του 4ου τριμήνου 2020, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας, περίπου 1,000 εργαζόμενοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης και περίπου 40 καταστήματα θα κλείσουν.

Οι βασικοί στόχοι του εταιρικού μετασχηματισμού είναι:

 • η αναβάθμιση της εμπορικής πλατφόρμας της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλής δυναμικής και προοπτικής
 • η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας
 • η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου εντός της Τράπεζας μέσω αποτελεσματικού προφίλ στελέχωσης για το ανθρώπινο δυναμικό
 • η προώθηση απλοποίησης και αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων, ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες
Νέες Εκταμιεύσεις Δανείων (€δισ.)                                               
Καταθέσεις Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα (€δισ.)

 

Εξυπηρετούμενα Δάνεια | Ελλάδα (€δισ.)                                               
Βασικά Τραπεζικά Έσοδα (€εκατ.)
Λειτουργικά Έξοδα (€εκατ.)                                           
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα | Ελλάδα (€δισ.)                                               

 

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.)
Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού30.09.2030.06.20Δ%

τριμηνιαίως

30.09.2030.09.19Δ%

ετησίως

 
Ενεργητικό67.69364.3825%67.69359.08915%
Καταθέσεις47.08845.7063%47.08845.1724%
Δάνεια προ Απομειώσεων και Προσαρμογών48.48848.3060%48.48849.758-3%
Σωρευμένες Προβλέψεις10.20810.514-3%10.20811.805-14%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων7.6487.6480%7.6487.758-1%
Επιλεγμένα Αποτελέσματα2ο 3μ 20201ο 3μ 2020Δ% τριμηνιαίως9μηνο 20209μηνο 2019Δ%

ετησίως

Καθαρά Έσοδα Τόκων3803673%1.1071.0723%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών81801%2312272%
Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου1452-73%332438%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα             211191%463821%
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων496510-3%1.4171.3614%
Δαπάνες Προσωπικού(107)(105)2%(319)(394)-19%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(107)(105)2%(319)(358)-11%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα(98)(91)8%(280)(265)6%
Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα(28)(29)-3%(86)(91)-5%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων(234)(225)4%(686)(749)-8%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(234)(225)4%(686)(713)-4%
Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων           262285-8%73261220%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και εξόδων262285-8%73264813%
Έξοδο Προβλέψεων(175)(160)10%(845)2(502)68%
- εκ των οποίων σχετιζόμενες με Covid-19(21)(17)24%(362)--
Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς(4)0-(19)0-
Αποτελέσματα Προ Φόρων82125-34%(133)2110-
- εξαιρουμένων προβλέψεων σχετιζόμενων με Covid-19 το 2020 & εξόδων προγράμματος αποχώρησης το 2019103142-27%229          14657%
Φόρος Εισοδήματος(79)(41)93%(10)(35)-71%
Καθαρά Αποτελέσματα182-99%(150)287-
Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες385-96%(142)278-
Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες0(1)-(1)(2)-
Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων(2)(2)0%(7)12-

 

 • Τα έκτακτα αποτελέσματα αφορούν έξοδα του προγράμματος αποχώρησης το 2019
 • Περιλαμβάνεται η επίπτωση του Covid-19 στις απομειώσεις αξίας δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

#Δείκτες Μέτρησης ΑπόδοσηςΕπεξήγηση
1Μη επαναλαμβανόμενα  (εφάπαξ) στοιχεία αποτελεσμάτωνΤα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 3ο 3μηνο 2019 περιλαμβάνουν €20εκατ. δαπάνες προγράμματος εθελούσιας εξόδου VES, για το 2018 περιλαμβάνουν €154εκατ. δαπάνες VES και €34εκατ. άλλες αντισταθμιστικές προσαρμογές δαπανών και για το 2019 περιλαμβάνουν €36εκατ. δαπάνες VES και €5εκατ. άλλες αντισταθμιστικές προσαρμογές δαπανών
2Συνολικό Προσαρμοσμένο ΕνεργητικόΣύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων €0,1δισ. διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, 31 Ιουνίου 2020 και 30 Σεπτεμβρίου 2020
3Επίπτωση του COVID-19Η επίπτωση του COVID-19 περιλαμβάνει €324εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, €17εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 και €21εκατ. το 3ο 3μηνο 2020 από επιπλέον αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιδεινούμενες οικονομικές προοπτικές ως αποτέλεσμα του COVID-19
4Απομειώσεις ή ΠροβλέψειςΑναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος συν (+) Ζημίες απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού συν (+) Ζημίες απομειώσεων χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων συν (+) Απομείωση αξίας θυγατρικών και συγγενών εταιρειών συν (+) Απομείωση αξίας ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων ενεργητικού συν (+) Λοιπές ζημίες απομειώσεων
5Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) ΔανείωνΑναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος
6Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) Δανείων προς Δάνεια μετά από ΠροβλέψειςΑναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο σε ετησιοποιημένη βάση - εξαιρουμένης της επίπτωσης του Covid-19 που δεν ετησιοποιείται - προς (/) Δάνεια μετά από προβλέψεις
7Αποτέλεσμα προ (φόρων και) προβλέψεωνΚέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος
8Αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρωνΚέρδη / ζημία προ φόρου εισοδήματος
9Αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19Κέρδη / ζημία προ φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης της επίπτωσης από τον COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #3
10Βασικά τραπεζικά έσοδα μείον  Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά ΈξοδαΚαθαρά έσοδα τόκων συν (+) καθαρά έσοδα προμηθειών μείον (-) λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #1
11Δάνεια προ ΠροβλέψεωνΔάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
12Δάνεια μετά από ΠροβλέψειςΔάνεια μετά από προβλέψεις στο αποσβέσιμο κόστος
13Δείκτης δανείων προς καταθέσειςΔάνεια μετά από προβλέψεις προς (/) Καταθέσεις
14Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ από αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες (σωρευτικές προβλέψεις)Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς (/) ΜΕΑ
15Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR)Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας ώστε μια τράπεζα να επιβιώσει από ένα σημαντικό σενάριο ακραίων καταστάσεων που διαρκεί έναν μήνα
16Δείκτης κόστους προς έσοδαΣύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς (/) Συνολικά καθαρά έσοδα
17Δείκτης κόστους προς έσοδα (Επαναλαμβανόμενος)Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς (/) Συνολικά καθαρά έσοδα, εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1
18Δείκτης ΜΕΑΜη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς (/) Δάνεια προ προβλέψεων
19Εξυπηρετούμενα ΔάνειαΔάνεια προ προβλέψεων μείον (-) ΜΕΑ
20Έσοδα (κέρδη) προ προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάσηΑποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1
21Έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάσηΑποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #3 και στα λειτουργικά έξοδα της προμήθειες διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ σύμφωνα με το στοιχείο #29
22Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM)Καθαρά έσοδα τόκων σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό σύμφωνα με το στοιχείο #2
23Καθαρά έσοδαΣύνολο καθαρών εσόδων
24Καθαρά έσοδα προμηθειών προς ενεργητικόΚαθαρά έσοδα προμηθειών προ προσαρμοσμένο ενεργητικό σύμφωνα με το στοιχείο #2
25Καθαρό κέρδοςΚέρδη/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας
26Καταθέσεις ή Καταθέσεις ΠελατώνΥποχρεώσεις προς πελάτες
27Καταθέσεις Ιδιωτικού ΤομέαΚαταθέσεις πελατών εξαιρουμένων των καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς
28Λειτουργικά Έξοδα (κόστος)Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις
29Λειτουργικά Έξοδα (κόστος) σε συγκρίσιμη βάσηΣύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις, εξαιρουμένης της προμήθειας διαχείρισης στον διαχειριστή ΜΕΑ ύψους €14 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, €12εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 και το 3ο 3μηνο 2020 και €11 εκατ. 2ο 3μηνο του 2020 που καταγράφηκε στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας
30Λειτουργικά Έξοδα (Επαναλαμβανόμενα)Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #1
31Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA - NPE)Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP.
32Σωρευμένες ΠροβλέψειςΑναμενόμενες πιστωτικές ζημίες

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και πεποιθήσεις, σε συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο.

Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή διαμεσολάβηση προσφοράς για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Κανένα μέρος αυτού του δελτίου τύπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου και κανένας ισχυρισμός δεν γίνεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά για συναλλαγή οποιωνδήποτε χρεογράφων θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που πιθανόν να περιλαμβάνονται στο παρόν. Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να προσδιορίσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.