ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας για επιχειρήσεις

Τι καινούργιο φέρνει η τεχνολογία στις επιχειρηματικές συναλλαγές;

Ποιο είναι το νέο μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης;

Πώς μετασχηματίζεται ο κόσμος των τραπεζικών υπηρεσιών για να δώσει απαντήσεις σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία;

Τις απαντήσεις δίνει η Εθνική Τράπεζα με ένα σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων που φέρνουν το αύριο στις τραπεζικές μας συναλλαγές.

Open banking: Η επόμενη μέρα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Οι μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν σήμερα διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) για την παροχή υπηρεσιών open banking, επενδύοντας στο επόμενο βήμα καινοτομίας και εξέλιξης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Το open banking μετασχηματίζει τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές λειτουργίες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό καινοτόμων εφαρμογών, τόσο για τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και για τις εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες των τραπεζών απολαμβάνουν καινοτόμες υπηρεσίες και αποκτούν πρόσβαση σε νέα κανάλια εξυπηρέτησης. 

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αναγνώρισε και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προσφέρει το open banking, επιτρέποντας την πρόσβαση σε εφαρμογές της μέσω API. Έτσι, πέραν της ψηφιοποίησης των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών και της προσφοράς μοναδικών στην αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, η Τράπεζα προχωρά στην ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων fintech, επιταχύνοντας τόσο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό όσο και το πέρασμα των ελληνικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.

Για το σκοπό αυτό, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το Developer Portal (https://developer.nbg.gr/), την κορυφαία open banking πλατφόρμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πρόκειται για μια υπηρεσία ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους, που συνδέει το υπάρχον λογισμικό της επιχείρησης με τις υποδομές της Τράπεζας για fintech λύσεις και υπηρεσίες και επιτρέπει -χωρίς να απαιτεί ειδικές γνώσεις προγραμματισμού ή πρόσβαση σε εξειδικευμένα συστήματα- την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς, με δυνατότητες ενσωμάτωσης στο εμπορικό λογισμικό των επιχειρήσεων, όπως:

 • online παρακολούθηση των λογαριασμών και των εισπράξεων,
 • απλοποίηση και προγραμματισμό των πληρωμών,
 • αυτοματοποίηση της συμφωνίας του λογιστηρίου,
 • απλοποίηση της διαχείρισης των παραστατικών, κ.ά. 

Μία ακόμα καινοτομία της συγκεκριμένης ψηφιακής πρότασης αποτελεί το γεγονός ότι απευθύνεται όχι μόνο σε επιχειρήσεις-πελάτες της, αλλά σε όλες τις εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογικές υπηρεσίες και προϊόντα στο χρηματοοικονομικό τομέα: σε system και software integrators που δημιουργούν εξατομικευμένες λύσεις για τους πελάτες τους, καθώς και σε start-ups που πειραματίζονται με νέες ιδέες. 

Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων για επιχειρήσεις που δίνουν λύσεις στις επιχειρηματικές τους συναλλαγές 

Το Developer Portal προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων, όπως:

 • Digital on boarding: Εγγραφή νέων χρηστών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, προσφέροντας την ευκαιρία σε εταιρικούς πελάτες να αξιοποιήσουν την τεχνολογία της Τράπεζας προκειμένου να διευκολύνουν και να απλοποιήσουν την πρόσβαση νέων χρηστών στις δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες.
 • Identity management: Διαχείριση χρηστών στις online πλατφόρμες πελατών και συνεργατών, με στόχο την απλοποίηση της δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Λύσεις συλλογής και διαχείρισης δεδομένων: Εστιάζουν στην ευκολία χρήσης, ενώ προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία.
 • Ψηφιακά πιστοποιητικά: Δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας της Τράπεζας για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων από τους ίδιους, τους συνεργάτες και τους πελάτες τους. 
 • Εκσυγχρονισμός κάθε είδους σύναψης σχέσεων ή συμβάσεων: Απλοποίηση των online διαδικασιών στις συμβάσεις, καλύπτοντας σημαντική γκάμα επιχειρηματικών αναγκών.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις e-commerce: Υποστηρίζει όχι μόνο πληρωμές μέσω καρτών αλλά και άμεσες πληρωμές μέσω λογαριασμών, online χορήγηση καταναλωτικών δανείων,
  loyalty σχήματα, καθώς και υπηρεσίες digital wallets. 
 • Λύσεις πληρωμών: Ακολουθώντας τις τάσεις που αναδύονται παγκοσμίως, η Τράπεζα παρέχει λύσεις που υποστηρίζουν την λειτουργία φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων των επιχειρήσεων. 

Προσφορά online υπηρεσιών, μοναδικών στην ελληνική αγορά

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα πρωτοπορεί στην τραπεζική εξυπηρέτηση, εισάγοντας νέα ψηφιακά προϊόντα για τις ελληνικές επιχειρήσεις:

Πρόκειται για μια καινοτομία της Τράπεζας η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν είναι πελάτες της να ξεκινήσουν την τραπεζική τους συνεργασία, ανοίγοντας λογαριασμό όψεως online και αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στο Internet Banking. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, ολοκληρώνεται σε 4 βήματα και δεν απαιτεί επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από ρευστότητα, προσφέρεται επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, με απλές διαδικασίες αίτησης, υπογραφής, υποβολής της αίτησης και κίνησης του δανειακού λογαριασμού. Το προϊόν αφορά σε χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με έγκριση πιστωτικού ορίου από €6.000 έως €35.000.

Σημαντική βελτίωση υπηρεσιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

Όλο το φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας αναβαθμίζεται, με νέες λειτουργικότητες, όπως:

Για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που είναι ήδη πελάτες της Τράπεζας, προσφέρεται η δυνατότητα να ανοίξουν νέο λογαριασμό όψεως αποκλειστικά online, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα.

Για πρώτη φορά, προσφέρεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις στην αποδοχή και εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες, να αποκτήσουν τερματικά POS καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις e-commerce, όπως το Key2Pay και το e-Simplify. Η επιλογή τερματικού POS, καθώς και η συμπλήρωση της αίτησης πραγματοποιείται online και, εντός λίγων ωρών, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει για την υπογραφή της σύμβασης και την παραλαβή του τερματικού στην έδρα της επιχείρησης.

Ψηφιοποίηση παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών

Ενώ η τεχνολογική πρωτοπορία βρίσκεται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης του πελάτη, για την Εθνική Τράπεζα, οι καθημερινές συναλλαγές είναι αυτές που ορίζουν τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία:

 • Μεταφορές χρημάτων

Η πιο βασική τραπεζική εργασία που κάθε επιχείρηση πραγματοποιεί πολλές φορές σε καθημερινή βάση. Περιλαμβάνει μεταφορές χρημάτων σε όλες τις Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, εύκολα και γρήγορα, μέσα από ένα φιλικό στο χρήστη ψηφιακό περιβάλλον.

 • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές προμηθευτών και λογαριασμών της επιχείρησης με τη χρήση μηχανής «έξυπνης» αναζήτησης ή με την εύρεση της πληρωμής από ομαδοποιημένες κατηγορίες συναλλαγών.

 • Πληρωμές εισαγωγών

Πληρωμή τιμολογίων εισαγωγών, με άμεση αποστολή εμβασμάτων, χωρίς καμία συνδρομή ή πρόσθετο εξοπλισμό μέσα από την εξειδικευμένη πλατφόρμα i-bank Trade Finance της Εθνικής Τράπεζας.

 • Μισθοδοσίες

Πληρωμή μισθοδοσίας με χρήση αρχείου ή με λίστα που δημιουργείται μέσα από το Internet Banking και αποθηκεύεται για εύκολη χρήση κάθε μήνα.

 • Εγκριτικές ροές

Αναβαθμισμένο σύστημα εγκρίσεων, ώστε κάθε επιχειρηματίας να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει διακριτά τα όρια ανά θέση εργασίας είτε για την καταχώριση των συναλλαγών είτε για την έγκρισή τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιχειρηματίας πετυχαίνει τον απόλυτο έλεγχο της ροής των χρημάτων.

 • Online αίτημα εκταμίευσης

Με την υπηρεσία Loan Disbursement, ο επιχειρηματίας μπορεί  να υποβάλλει, μέσω του Internet Banking, αίτημα εκταμίευσης επιχειρηματικού δανείου και να επιβεβαιώσει άμεσα την πίστωση των χρημάτων στο λογαριασμό της επιχείρησης.

 • Online legalization

Η νέα αυτή λειτουργικότητα δίνει τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων για την ανανέωση και την τροποποίηση της νομιμοποίησης της επιχείρησης με επισύναψη ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών εγγράφων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμισή τους σε τραπεζικό κατάστημα.

 • Online repayment

Αποπληρωμή των οφειλών για όλες τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με μια μόνο ηλεκτρονική συναλλαγή, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε κατάστημα.

 • Push notifications

Αποστολή ειδοποίησης  (push notification) στο κινητό τηλέφωνο για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται από και προς τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Πραγματοποιείται άμεσα 24/7, για απόλυτο έλεγχο των κινήσεων. 

…και συνεχίζουμε

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να δίνει έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας και του «ταξιδιού» του πελάτη (customer experience & customer journey) σε όλα τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, με στόχο να εξελίσσει τις υπηρεσίες της, προσφέροντας ό,τι νέο φέρνει το digital banking στην ελληνική τραπεζική αγορά

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.