ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Κύκλωμα Ηλεκτροπληξίας

Δεν πρόλαβε να ανακοινώσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιχορηγούμενης εμπορίας του ηλεκτρικού ρεύματος το ΥΠΕΝ και οι εναλλακτικοί της αγοράς ενέργειας αμοληθήκαν να εφεύρουν νέα κόλπα παραπλάνησης των καταναλωτών ώστε να διατηρήσουν οι ίδιοι το μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο της κρατικής επιδότησης που κατευθύνεται στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των πελατών τους.

Οι αρπακολατζήδες που επισημάνθηκαν (Καθημερινή 29/7/22), οι Watt+Volt, Volton, Elpedison και Ήρων αντιπροσωπεύουν το μεγάλο κεφάλαιο των Εθνικών εργολάβων της Χώρας, όπως οι ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Μπάκας-Καϋμενάκης και τα κρατικά ΕΛΠΕ, με διεθνείς συμπαίκτες όπως οι Edison, Eni κλπ. Άλλα γνωστά ονόματα στο παιγνίδι απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ είναι το κρατικό Φυσικό Αέριο, η Voltera των J&P Αβαξ, η Πρωτέργια του Μυτιληναίου και η NRG του Βαρδινογιάννη. Τι γυρεύουν τα ΕΛΤΑ ανάμεσα τους παραμαίνει αναπάντητο.
Απ την «απελευθέρωση» της αγοράς οι «εναλλακτικοί» επιδόθηκαν σε ανταγωνισμό προσέλκυσης πελατών με πρακτικές συχνά παραπλανητικές και δυσνόητες και για τους απλούς ανθρώπους με τα ψιλά γράμματα στις σελίδες των Γενικών Όρων Συμφωνίας (ΓΟΣ) που αποδέχονταν τηλεφωνικά με το νέο σύστημα προφορικής υπογραφής.. Οι σώφρονες πάροχοι (πχ Protergia κ.α.) διατηρούσαν Ρήτρα Αναπροσαρμογής στα 24μηνης διάρκειας προωθητικά τους πακέτα χαμηλού σταθερού τιμολόγιου κατανάλωσης γύρω στα €0,062/kwh, με την ρητή αίρεση ότι, «Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα Αναπροσαρμογής του τιμολογίου ενέργειας σε περίπτωση δυσανάλογης αύξησης της τιμής κτήσης του». Απέσυραν τα προωθητικά τους προγράμματα και απεμπλάκησαν απ αυτά όταν ενέσκηψε η κρίση με απλή ενημέρωση του πελάτη τους 60 μέρες νωρίτερα, διατηρώντας έτσι τα μερίδια τους. Η ΔΕΗ έδειξε διαφορετική συναλλακτική ηθική, τιμώντας ακόμη και σήμερα τα προγράμματα σταθερού κόστους των €0,105/kwh.

Με τις τιμές των εναλλακτικών να εκτινάσσονται γρήγορα πάνω απ τα €030/kwh, δηλαδή 5 φορές πάνω από την εκπτωτική και 3 φορές πάνω από την ΔΕΗ, γέμισαν τόσο τα ταμεία τους που τράβηξαν την προσοχή του ΥΠΕΝ και της ΡΑΕ ως φορολογητέα πηγή μερικής ανακούφισης των καταναλωτών. Δεν ξέρω πως έκλεισε αυτή η συναλλαγή ΥΠΕΝ-ΡΑΕ-Παρόχων που τον Μάιο εκτιμούσε τα υπερκέρδη των παρόχων στα €972εκ περιορίζοντας το μερίδιο των εναλλακτικών σε αυτά στα €80εκ την περασμένη εβδομάδα!
Ο δικός μου ο πάροχος ήταν πιο τολμηρός. Για να μεταφέρω δύο παροχές απ την ΔΕΗ μου αποστέλλει την 26/1/21 έγγραφη προσφορά προς, «€0,06265/Kwh, διάρκεια του συμβολαίου 2 χρόνια, πάγια χρέωση €2,50/μήνα, και με το πρόσθετο fixed των €4/μήνα δεν μπαίνει καμία συμπληρωματική χρέωση».

Προς επίρρωση των ανωτέρω και αποφυγή τυχόν ασάφειας, η προσφορά διασαφηνίζεται ρητά στους ΓΟΣ που διέπουν την συναλλαγή μας: Το Α6.4 που όριζε πως «Ο Προμηθευτής δικαιούται, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας, επιβολή Ρήτρας Αναπροσαρμογής στις Χρεώσεις Προμήθειας, όπως θα προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο…» καταργείται στον Α6.5 που προβλέπει πως, «η δυνατότητα αναπροσαρμογής των Χρεώσεων Προμήθειας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται εφόσον ο Πελάτης επιλέξει να καταβάλλει, και για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ενεργή, τη συνδρομή σταθερού τιμολογίου» της ενότητας (Α.vi) του Γενικού Τιμοκαταλόγου… (0,10442 *40%) = 0,06265 €/kWh], για χρονικό διάστημα 24 μηνών.
Αυτό που λείπει είναι η διερεύνηση των εμπορικών πρακτικών τους πριν και κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Το Κράτος και, κυρίως οι πάροχοι, βολεύτηκαν με τα ανεπαρκή επιδόματα προς τους καταναλωτές που, στην ουσία, επικύρωσαν τις παραβατικές πρακτικές των αυθαιρετούντων, ενθαρρύνοντας τα νέα τους κόλπα.

Το πρόβλημα ενάγεται στην διαδικασία απόδοσης του Power Pass. Το μόνο στοιχείο που ζήτησε και υπέβαλα, είναι τα τιμολόγια από 1/1/22 που ήδη έδειχναν την μονομερή επιβολή Αναπροσαρμογής, παραβλέποντας αν οι συμβατικές δεσμεύσεις των μερών την προέβλεπαν. Έλαβα επιστροφή €167 από το Power Pass σε επιβληθείσα Αναπροσαρμογή €1.210 σε δύο κατοικίες μου από 1/1/22 έως 20/6/22. Συμπερασματικά, οι προδιαγραφές του Power Pass επικύρωσαν χωρίς συνέπειες την παραβατικότητα τουλάχιστον του δικού μου παρόχου.
Κι εδώ γελάνε: από τον Μάιο μέχρι σήμερα, σε απευθείας αλληλογραφία με τον πάροχο είτε μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών της ΡΑΕ, έχω λάβει την ίδια τυποποιημένη ανταπόκριση που εκθέτω στην κρίση των αναγνωστών και των Αρχών:
« Η εν λόγω συνδρομή που επιλέξατε, ανέστειλε τη δυνατότητά της εταιρείας μας, να σας επιβάλει χρέωση αναπροσαρμογής, [Α6.5] κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6.4 των Γενικών Όρων της σύμβασής σας. Ήδη λοιπόν, εκ του σχεδιασμού της προαιρετικής αυτής συνδρομής, καθίσταται απολύτως προφανής η διασύνδεση αυτής με τη χρέωση αναπροσαρμογής του άρθρου 6.4 των Γενικών όρων της σύμβασής σας και συνακόλουθα με το χονδρεμπορικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ευφάνταστη και δυσνόητη διαστρέβλωση των εννοιών των ΓΟΣ που μοιάζει με παραδοχή Παρελκυστικής Πρακτικής.
Συνεχίζει επικαλούμενη τον ΚΠΗΕ, περί της «υποχρέωση μας να μην τροποποιούμε το Γενικό Τιμοκατάλογο και τον Κατάλογο Προωθητικών Ενεργειών και Εκπτώσεων για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σύναψη της σύμβασης ισχύει και για αυτό η υπηρεσία παρέμεινε ενεργή για τουλάχιστον 6 μήνες». Παραφράζει κατάφορα τον ΚΠΗΕ περί της υποχρέωσης εξάμηνης «ΔΙΑΘΕΣΗΣ» Προωθητικών Ενεργειών προς αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών πώλησης (οδηγία ΡΑΕ) ώστε να παρερμηνευθεί ως «ΔΙΑΡΚΕΙΑ» αυτών επειδή απέσυρε την εμπορικά ασύμφορη διάθεση του με το πέρας εξαμήνου. Δεν υπάρχει άρθρο στους ΓΟΣ που να αναφέρεται σε εξάμηνη διάρκεια του Προγράμματος των 24 μηνών και μετά βλέπουμε…
Κάθε συνδρομή σας να κατανοήσω τι εννοεί ο ποιητής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Επισημαίνω την αλαζονική συμπεριφορά του παρόχου μου και τα κενό της παρέμβασης του ΥΠΕΝ και της ΡΑΕ τους οποίους επικαλείται ως αρωγούς της παραβατικότητας του, που συνοδεύεται από τον εκβιασμό διακοπής της ηλεκτροδότησης στην οποία υπέκυψα για να διατηρήσω το δικαίωμα μου πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης μου.
Αναρωτιέμαι πόσοι άλλοι καταναλωτές έχουν βρεθεί στην θέση μου και πως θα βρούμε το δίκιο μας, πέρα απ την δαπανηρή και χρονοβόρα δικαστική οδό πίσω απ την οποία κρύβονται οι παραβάτες.

 

* Ο Γώργος Κουρμούζης ξεκίνησε την επαγγελματική του ενασχόληση με τους ολυμπιακούς αγώνες με τους Θερινούς Αγώνες του Μόντρεαλ ‘76. Μεταξύ άλλων, κατά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, εντάλθηκε από την ΔΟΕ να συνδράμει στην δημιουργία του Athens Olympic Broadcasting, που εξελίχθηκε στον κεντρικό φορέα παραγωγής, διανομής του οπτικοακουστικού περιεχομένου των Αγώνων και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων αυτού.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.