ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπέγραψαν MOU για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB ενώνουν τις δυνάμεις τους

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -HDB.

Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Παναγιώτης Καρνιούρας και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- HDB κ. Παντελής Τζωρτζάκης επισφράγισαν τη βούληση των δυο μερών να συνεργαστούν και να δρομολογήσουν από κοινού δράσεις που θα υποστηρίξουν το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα συμφώνησαν ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την: 

  • «Επιτάχυνση συνεργασιών», με έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.
  • «Δικτύωση με διεθνή οικοσυστήματα», μέσω πρόσβασης σε διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης, με πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και την αναζήτηση εμπορικών εταίρων.
  • «Εκπαίδευση για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας», με εργαλεία τη διοργάνωση, από κοινού με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, webinars σε θεματικές ενότητες με σκοπό την εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • «Προώθηση Καινοτομίας». Συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ιδέας στους ερευνητές, την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της απασχόλησης.
  • «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση». Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα συνεργάζονται για την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση.
  • «Ανάπτυξη επιχειρηματικών εργαλείων». Θα αναπτυχθούν περαιτέρω κριτήρια εκτίμησης για τη διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης επιχειρησιακών πλάνων, όπως και ελέγχου εφαρμογής υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδυάζουν δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κεφαλαιακές συμμετοχές.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας δήλωσε:

  • «Η στρατηγική συνεργασία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αποτελεί ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της συντονισμένης και ολοκληρωμένης υποστήριξης της καινοτομίας, στον ελληνικό ερευνητικό ιστό αλλά και στην επιχειρηματική κοινότητα έντασης γνώσης. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στο εξής θα λειτουργεί ως “innovation agent” της HDB και μαζί θα σχεδιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε ορατό αντίκτυπο στο μεσο-βραχυπρόθεσμο.».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Παντελής Τζωρτζάκης δήλωσε:

  • «Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- ΗDB συνεχίζουμε να δημιουργούμε εποικοδομητικές και στρατηγικές συνεργασίες, όπως είναι η σημερινή με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Στρατηγικός μας στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε την εμβέλεια του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και τις συνέργειες που θα προκύψουν, ιδιαίτερα στον χώρο της μεταφοράς τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα στηρίξουμε και τη νέα επιχειρηματικότητα που μπορεί να προκύψει από πετυχημένα πανεπιστημιακά ερευνητικά έργα. Κοινή μας επιδίωξη είναι να είμαστε δημιουργικοί στην προσφορά πολλαπλών εργαλείων προς τις επιχειρήσεις, με λύσεις και μέσα για περισσότερη καινοτομία και εξωστρέφεια».

Σχετικά με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία 30 ετών, απασχολώντας περισσότερα από 40 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

Σχετικά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB είναι η εθνική αναπτυξιακή τράπεζα. Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Η HDB διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης με την κάλυψη των κενών της αγοράς, τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την συμβολή στην ανάπτυξη με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Σε περίοδο δύο ετών, η HDB έχει χορηγήσει πάνω από 41.000 δάνεια ύψους πάνω από 8,5 δις ευρώ, με συμβολή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 6,2 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν περισσότερες από 18.600 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην χώρα. Ο συμπληρωματικός της ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.