ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN

Επιτυχία για την Ελλάδα οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ - Εξαίρεση για τις αμυντικές δαπάνες

Πολιτική συμφωνία στη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ επετεύχθη σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο Ecofin που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ άρχισαν να συνεδριάζουν στις 5μ.μ. (ώρα Ελλάδας) με τηλεδιάσκεψη και η συμφωνία ανακοινώθηκε από την ισπανική προεδρία, δύο ώρες μετά.

«Άλλο ένα ιστορικό ορόσημο επέτυχε η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ», η ισπανική προεδρία και συνεχίζει: «Το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε στους νέους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, με κανόνες που είναι ισορροπημένοι, ρεαλιστικοί και κατάλληλοι να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις».

Επιτυχία για την Ελλάδα χαρακτηρίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, καθώς υπάρχει εξαίρεση για τις αμυντικές δαπάνες και ειδική μεταχείριση για τους τόκους το 2033.

Η ανακοίνωση του υπουργείου, αναφέρεται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), το οποίο συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (Σύμφωνο Σταθερότητας). Στο πλαίσιο της σημερινής συμφωνίας, ικανοποιήθηκαν οι βασικές προτεραιότητες που είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση, όσον αφορά στην ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών, την ειδική πρόνοια για τους τόκους του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2033, την προστασία των επενδύσεων και την σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους, ώστε να μην υπονομεύεται η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.

Στη σημερινή συνεδρίαση, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος δήλωσε ότι «μια μακρά ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία για την Ελλάδα. Ένα μακροχρόνιο αίτημα διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων για την εξαίρεση των αμυντικών επενδύσεων από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος, γίνεται για πρώτη φορά αποδεκτό. Παράλληλα, γίνεται ρητή αναφορά με θετικό τρόπο στο ζήτημα που θα προκύψει το 2033 σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων των δανείων του επίσημου τομέα στο ελληνικό δημόσιο χρέος, απαλλάσσοντας έτσι τη χώρα από ένα πονοκέφαλο ως προς τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε..

Στόχος της Ελλάδας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ήταν να εξασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός συνδυασμός των πολιτικών της δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σταθερή δέσμευσή μας ήταν και παραμένει μια οικονομική πολιτική που αφήνει πίσω την περασμένη δεκαετία, αλλά θέτει τις βάσεις για μια ελληνική οικονομία που θα συνεχίσει να εκπλήσσει ευχάριστα, συνδυάζοντας τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια με την γρήγορη ανάπτυξη της χώρας», καταλήγει ο υπουργός στη δήλωσή του.

Οι βασικοί στόχοι του νέου πλαισίου είναι, αφενός η εξασφάλιση τις δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, και αφετέρου, η επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί. Υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι εφικτοί χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα, και η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους δεν είναι δυνατή χωρίς επαρκή οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι θέσεις και επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης έχουν καλυφθεί επαρκώς, καθώς μεταξύ άλλων:

Πρώτον, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών. Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν ένα κράτος-μέλος έχει υψηλότερες επενδύσεις σε άμυνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ή προβαίνει σε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεών του στην άμυνα, εισάγεται η δυνατότητα οι δαπάνες αυτές να μην λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη ή μη του κράτους μέλους σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος. Οι επενδύσεις στην άμυνα είναι η μοναδική κατηγορία δαπανών για την οποία εισάγεται ρητά αυτή η πρόνοια.

Δεύτερον, η μείωση του δημοσίου χρέους θα είναι σταδιακή, ώστε να προστατευτεί η δυναμική της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με τους υφιστάμενους κανόνες, κάθε κράτος-μέλος που έχει χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ, είναι υποχρεωμένο να μειώνει κάθε χρόνο το χρέος του κατά το 1/20 του υπερβάλλοντος ποσού. Στην πράξη αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ετήσια μείωση χρέους 4,5%-5% τα επόμενα χρόνια. Με τους νέους κανόνες, η απαιτούμενη μείωση χρέους θα υπολογίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε κράτους-μέλους, ενώ ως ελάχιστο όριο για τα κράτη με υψηλό χρέος (>90% του ΑΕΠ) όπως η Ελλάδα, τίθεται η ετήσια μέση μείωση του χρέους κατά 1%.

Τρίτον, εξασφαλίζεται πως η ενσωμάτωση των τόκων επίσημων δανείων στο δημόσιο χρέος, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2033, δεν θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς εξέλιξης του ελληνικού δημοσίου χρέους όσον αφορά την εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων.

Επιπλέον, με το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης συμφωνήθηκαν τα εξής:

- Οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα σχεδιάζονται με μεγαλύτερη έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών οικονομιών.

- Προστατεύονται οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προσαρμογή των οικονομιών στις σύγχρονες συνθήκες.

- Εισάγονται κοινές δικλείδες ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την δημοσιονομική σταθερότητα, όπως αυτή θα επιδιώκεται από εθνικά σχέδια τετραετούς διάρκειας, με δυνατότητα επέκτασης ως και επτά έτη.

- Ενισχύεται η δυνατότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων, σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο με την ενεργοποίηση ρητρών διαφυγής.

- Απλοποιείται και εξορθολογίζεται το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό, διαφανές και δίκαιο.

Αναλυτικά, το νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων προβλέπει τα εξής:

Καταρχάς, οι βασικές προβλέψεις για το δημοσιονομικό έλλειμμα (3% του ΑΕΠ) και το δημόσιο χρέος (60% του ΑΕΠ) παραμένουν αμετάβλητες, ωστόσο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων από τις εθνικές κυβερνήσεις (το λεγόμενο «προληπτικό σκέλος») αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείται και θα λειτουργεί η λεγόμενη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείματος - δηλαδή η ένταξη σε «καθεστώς επιτήρησης» (το λεγόμενο «διορθωτικό σκέλος»).

Ειδικότερα:

1) Ειδική μεταχείριση επενδύσεων στην άμυνα

Κατόπιν αιτήματος αρκετών κρατών- μελών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα κατείχε εξέχουσα θέση, οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν ότι όταν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων για το έλλειμμα και το χρέος, θα συνυπολογίζεται κατά πόσο αυτή οφείλεται στην πραγματοποίηση υψηλών δαπανών για επενδύσεις στην άμυνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι εισάγεται η δυνατότητα, αν ένα κράτος-μέλος έχει υψηλότερες επενδύσεις σε άμυνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ή προβαίνει σε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων του στην άμυνα, οι δαπάνες αυτές να μην λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη ή μη του κράτους μέλους σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος. Έτσι, οι επενδύσεις στην άμυνα δύνανται για πρώτη φορά να λειτουργούν ως κατηγορία δαπανών που θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του (υπερβολικού) ελλείμματος. Οι επενδύσεις στην άμυνα είναι η μοναδική κατηγορία δαπανών για την οποία εισάγεται ρητά αυτή η πρόνοια.

2) Σταδιακός περιορισμός των ελλειμμάτων και του χρέους

Με τους υφιστάμενους κανόνες, κάθε κράτος-μέλος που έχει χρέος άνω του 60% του ΑΕΠ, είναι υποχρεωμένο να μειώνει κάθε χρόνο το χρέος του κατά το 1/20 του υπερβάλλοντος ποσού. Στην πράξη αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ετήσια μείωση χρέους 4,5%- 5% τα επόμενα χρόνια. Με τους νέους κανόνες, η απαιτούμενη μείωση χρέους θα υπολογίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, ενώ ως ελάχιστο όριο για τα κράτη με υψηλό χρέος (>90% του ΑΕΠ) όπως η Ελλάδα, τίθεται η ετήσια μέση μείωση του χρέους κατά 1%. Σημειώνεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια (2021- 2023) η Ελλάδα μειώνει τον λόγο χρέος προς ΑΕΠ κατά περισσότερες από δέκα μονάδες ετησίως. Για τα κράτη με χρέος μεταξύ 60% και 90%, ο ελάχιστος μέσος απαιτούμενος ρυθμός μείωσης είναι 0,5%. Με την κατάργηση του κανόνα 1/20 οι απαιτήσεις περιορισμού του δημοσίου χρέους τα αμέσως επόμενα χρόνια, θα είναι συνεπώς σημαντικά μειωμένες.

Επιπλέον, με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες μειώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ειδικότερα, τόσο οι υφιστάμενοι, όσο και οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι τα κράτη θα πρέπει κατά κανόνα να θέτουν στόχους για το δημοσιονομικό έλλειμμα, οι οποίοι να είναι πιο φιλόδοξοι από το ανώτατο όριο 3% που ορίζει η Συνθήκη. Ο σκοπός τους είναι να διασφαλιστεί ότι ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όταν δηλαδή το έλλειμμα θα είναι εκ των πραγμάτων υψηλότερο, τα κράτη μέλη θα κατορθώσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στο υφιστάμενο πλαίσιο, υπάρχουν δύο τέτοια ανώτατα όρια τα οποία στην περίπτωση της Ελλάδας συνεπάγονται μέγιστο έλλειμμα ίσο με 0,5% του ΑΕΠ και 0,7% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Με τους νέους κανόνες, τα παραπάνω όρια καταργούνται και στην θέση τους τίθεται ένα ενιαίο και λιγότερο αυστηρό ανώτατο όριο ελλείμματος, το οποίο προβλέπει ότι το έλλειμμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του ΑΕΠ.

3) Εθνική ιδιοκτησία και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός

Με το νέο σύστημα υπάρχει επιστροφή σε μια αρχιτεκτονική λιγότερο οριζόντια, η οποία θα βασίζεται σε εξατομικευμένα εθνικά σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής τετραετούς διάρκειας. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει βέβαια να ακολουθούν τους συμφωνημένους κοινούς κανόνες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδίδει για κάθε κράτος μια τεχνική πρόταση εξέλιξης της μεταβλητής που θα αποτελεί το επίκεντρο της δημοσιονομικής προσαρμογής, συγκεκριμένα των καθαρών πρωτογενών δημοσίων δαπανών.

Η πρόταση της Επιτροπής θα αποτελεί βάση συζήτησης για την λήψη τελικών αποφάσεων. Κάθε κράτος θα μπορεί να προτείνει και αυτό την δική του πρόταση δημοσιονομικής προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει. Αναγνωρίζεται μάλιστα ρητά, ότι η πορεία εξέλιξης των δημοσίων δαπανών θα μπορεί να αποκλίνει από αυτήν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς. Η διαδικασία αυτή είναι ανάλογη με εκείνη της έγκρισης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εφαρμόζονται στα πλαίσια του προγράμματος NextGenEU. Έτσι, αυξάνεται σημαντικά η εθνική ιδιοκτησία των σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Επίσης, αναγνωρίζεται η δυνατότητα αναθεώρησης των τετραετών σχεδίων πριν από την ολοκλήρωσή τους, είτε σε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής είτε όταν επέλθουν μεταβολές που καθιστούν την εφαρμογή τους αδύνατη. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός αναγνωρίζεται το δικαίωμα των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να ενσωματώνουν στα Σχέδια Προσαρμογής τις δικές τους οικονομικές προτεραιότητες, τηρώντας βέβαια το γενικό πλαίσιο των συμφωνημένων κανόνων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι όταν συμβαίνουν απρόβλεπτα γεγονότα, τα κράτη δεν θα είναι δέσμια ανεπίκαιρων σχεδίων.

4) Προστασία φιλοαναπτυξιακών επενδύσεων

Με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες δημιουργείται περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για την πραγματοποίηση επενδύσεων που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητα, η κοινωνική συνοχή και η άμυνα. Αυτό δεν σημαίνει πλήρη εξαίρεσή τους από τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν άλλωστε εφικτό, δεδομένου ότι και αυτές οι δαπάνες από κάπου θα πρέπει τελικά να πληρωθούν. Ωστόσο, τα κράτη που δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, θα μπορούν να αιτηθούν μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής (έως 7 αντί για 4 έτη) προκειμένου να πετύχουν τους δημοσιονομικούς τους στόχους.

5) Ρήτρες διαφυγής

Με το νέο πλαίσιο αναγνωρίζεται ρητά η δυνατότητα παρεκκλίσεων από τις προβλέψεις των τετραετών Σχεδίων Προσαρμογής, είτε σε περίπτωση που επέλθει σοβαρή οικονομική ύφεση στη ζώνη του ευρώ ή την ΕΕ («Γενική Ρήτρα»), είτε σε εξαιρετικές περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των εθνικών κυβερνήσεων και έχουν σημαντική επίπτωση στα δημόσια οικονομικά τους («ειδική ρήτρα»). Η απόφαση θα λαμβάνεται από το Συμβούλιο Υπουργών κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός, ότι όσον αφορά τις ειδικές ρήτρες, αναγνωρίζεται ότι την πρωτοβουλία για την εκκίνηση της διαδικασίας θα την έχουν τα κράτη μέλη τα οποία θα υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αποτέλεσε αίτημα της Ελλάδας που έγινε αποδεκτό).

ΕΕ: Ικανοποίηση για τη συμφωνία για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες

Γερμανία: Ικανοποιημένος ο υπ. Οικονομικών Κρ. Λίντνερ από τη συμφωνία για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες στην ΕΕ

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «είναι ταυτόχρονα πιο ρεαλιστικοί και αποτελεσματικοί. Συνδυάζουν σαφή στοιχεία για χαμηλότερα ελλείμματα και μειούμενους δείκτες χρέους με κίνητρα για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η πολιτική σταθερότητας έχει ενισχυθεί», ανέφερε ο κ. Λίντνερ, ο οποίος ήταν θιασώτης της αυστηρότερης δημοσιονομικής πρακτικής.

Τζόρτζια Μελόνι: Το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας βελτιώνει τις συνθήκες του παρελθόντος

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρεται, με ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης, στον συμβιβασμό που επετεύχθη επί του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Μελόνι, όπως υπογραμμίζεται, θεωρεί ότι «το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας, κατά την Ιταλία, βελτιώνει τις συνθήκες του παρελθόντος». Παράλληλα, εκτιμά ότι «οι κανόνες είναι λιγότερο αυστηροί και πιο ρεαλιστικοί από εκείνους που ισχύουν έως τώρα και αποτρέπουν τον κίνδυνο αυτόματης επιστροφής στις παραμέτρους του παρελθόντος, οι οποίες δεν θα ήταν βιώσιμες για πολλά κράτη μέλη».

Η ιταλική κυβέρνηση, αναφέρεται στο ανακοινωθέν, «κατάφερε, όχι μόνον προς το συμφέρον της, αλλά ολόκληρης της Ένωσης, να πετύχει βαθμιαίους μηχανισμούς μείωσης του χρέους και του υψηλού επίπεδου ελλείμματος της περιόδου του κορονοϊού».

Η κυβέρνηση Μελόνι υπογραμμίζει επίσης ότι «πρόκειται να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του μεγαλύτερου κόστους των τόκων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων από μέρους της ΕΚΤ. Παράλληλα, οι αμυντικές δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη χωριστά, διότι θεωρούνται καθοριστικής σημασίας. Παρά το ότι το νέο Σύμφωνο περιέχει καινοτόμους μηχανισμούς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη εξαιρετικά, έξωθεν συμβάντα, σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των αριθμητικών παραμέτρων που θα πρέπει να τύχουν σεβασμού, εκφράζεται απογοήτευση για το ότι δεν επετεύχθη αυτόματος διαχωρισμός των δαπανών που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις, από τον υπολογισμό του χρέους και του ελλείμματος. Μια μάχη που η Ιταλία σκοπεύει πάντως να συνεχίσει και στο μέλλον».

«Συμβάλαμε στη συμφωνία για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας με αναπόφευκτο πνεύμα συμβιβασμού», δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Τζορτζέτι

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι σχολιάζοντας την επίτευξη συμφωνίας για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Συμβάλαμε στην πολιτική συμφωνία για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με αναπόφευκτο πνεύμα συμβιβασμού, σε μια Ευρώπη η οποία απαιτεί τη συναίνεση είκοσι επτά χωρών».

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι «η νέα συμφωνία είναι ρεαλιστικότερη από τους τωρινούς κανόνες» και πως «η χώρα του πέτυχε πολλά πράγματα διότι αυτή που υπογράφεται είναι μια βιώσιμη για την Ιταλία συμφωνία, η οποία στοχεύει σε ρεαλιστική, βαθμιαία μείωση του δημοσίου χρέους αλλά και σε επενδύσεις -- ιδίως του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -- με εποικοδομητικό πνεύμα».

Ικανοποίηση Τζεντιλόνι για την "ομόφωνη" συμφωνία των κρατών-μελών για τη μεταρρύθμιση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Την ικανοποίησή του για την «ομόφωνη» συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, εξέφρασε ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, επισημαίνοντας ότι τα κείμενα της συμφωνίας, αν και πιο σύνθετα, διατηρούν τα βασικά στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

«Όπως συμβαίνει σε κάθε διαπραγμάτευση, τα κείμενα που συμφωνήθηκαν σήμερα αντικατοπτρίζουν έναν συμβιβασμό μεταξύ διαφορετικών θέσεων. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ενώ οι διαπραγματεύσεις έχουν προσθέσει κάποια πολυπλοκότητα στα κείμενα σε σύγκριση με την πρότασή μας, διατηρούν τα βασικά της στοιχεία», τονίζει ο Π. Τζεντιλόνι, με δήλωσή του. Τα στοιχεία αυτά που διατηρούνται είναι η ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός για κάθε χώρα ξεχωριστά, η μεγαλύτερη ιδιοκτησία των δημοσιονομικών σχεδίων από τα κράτη-μέλη και η δυνατότητα μιας σταδιακής δημοσιονομικής προσαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Ο Π. Τζεντιλόνι υπενθυμίζει ότι οι εργασίες για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τον Ιανουάριο οι διαπραγματεύσεις θα περάσουν στην επόμενη φάση, αυτή των «τριμερών» διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. «Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο πνεύμα εποικοδομητικού συμβιβασμού που μας οδήγησε στη σημερινή επιτυχή έκβαση θα μας οδηγήσει σε θετική ολοκλήρωση των τελικών βημάτων αυτής της διαδικασίας - και στην έναρξη ισχύος αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης την άνοιξη του 2024», τονίζει ο Επίτροπος Οικονομίας.

Η συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν τη λήξη της νομοθετικής περιόδου τον Απρίλη του 2024, προκειμένου οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ το 2024.

Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι «ρεαλιστικοί» και «ισορροπημένοι», δηλώνει η Νάντια Καλβίνο

Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι «ρεαλιστικοί» και «ισορροπημένοι», δήλωσε η προεδρεύουσα του Συμβουλίου και υπουργός της Ισπανίας Νάντια Καλβίνο

Σε συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά το πέρας των εργασιών του έκτακτου Συμβουλίου Ecofin που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, η Ν. Καλβίνο επισήμανε ότι οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τη σταδιακή μείωση δημόσιων χρεών και ελλειμμάτων, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία για τις δημόσιες επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και οι αμυντικές επενδύσεις. H υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας τόνισε, επίσης, ότι οι νέοι κανόνες για τη μείωση του χρέους λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας ξεχωριστά και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέτουν στόχους για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους κάτω του 3% του ΑΕΠ. Η Νάντια Καλβίνο σημείωσε, ακόμα, ότι οι νέοι κανόνες προβλέπουν μια «μεταβατική περίοδο» ως το 2027, κατά την οποία θα λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του κόστους του χρέους που συνδέεται με υψηλά επιτόκια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η προσωρινή ρήτρα ευελιξίας ζητήθηκε από τη Γαλλία και υποστηρίχθηκε από την Ιταλία, ως αντιστάθμισμα στις παραχωρήσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία που ζητούσε η Γερμανία και άλλες «φειδωλές» χώρες.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βλάντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και η σημερινή πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ να τεθούν σε ισχύ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

«Δεδομένων των σημαντικών οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να έχουμε αυτό το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης που να διασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», είπε ο Β. Ντομπρόβσκις. Αυτό θα επιτευχθεί, με βάση τους νέους κανόνες, μέσω της ισχυρότερης ιδιοκτησίας των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη, αλλά και μέσα από την επιβολή των δημοσιονομικών στόχων και των κινήτρων για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ecofin που κατέληξε σε συμφωνία για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός δύο ωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία είχε επιτευχθεί ήδη χθες βράδυ μεταξύ του Γάλλου υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ και του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, στις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.