ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mε τη χρήση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των εγγυοδοτικών εργαλείων του Ταμείου InvestEU

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συμφωνία για τη συμμετοχή της στα εγγυοδοτικά εργαλεία του Ταμείου InvestEU, με τη χρήση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με τη συμμετοχή του κ. Ορέστη Καβαλάκη, Γενικού Γραμματέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του κ. Γεωργίου Πάσσαρη, Διευθυντή-Εκπροσώπου του ΕΤαΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο, με την παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων του ελληνικού τραπεζικού και δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής, ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει θέσει ως στρατηγικό της στόχο την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που παρέχει αυτή τη στιγμή την πλέον ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για την Ευρώπη. Μέσω των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, εκτιμούμε ότι θα διευκολύνουμε περισσότερες από 13.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και θα συμβάλουμε στην ενίσχυση της αναπτυξιακής τροχιάς στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία».

Μέσω της νέας αυτής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς θα παρέχει νέες χρηματοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, περιορίζοντας ταυτόχρονα το ύψος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων και διευρύνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η έμφαση των νέων προϊόντων που δημιουργούνται με τη μόχλευση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου δίνεται στην ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, στηρίζοντας παράλληλα επενδύσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση μέσω παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αλλά και επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακών και μηχανολογικών υποδομών.

Επιπρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται και σε επενδύσεις που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών καινοτομιών, οι οποίες θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.  Η προσθήκη των προϊόντων αυτών συμβαδίζει πλήρως με τις προτεραιότητες και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς, και ενισχύει σημαντικά τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές λύσεις και εργαλεία που είναι διαθέσιμα από την Τράπεζα, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες για εύρεση επιχειρηματικής χρηματοδότησης για τη στήριξη αναγκών, τόσο κεφαλαίου κίνησης όσο και επενδυτικών σχεδίων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά προϊόντα που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του Ταμείου InvestEU στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr.                                                                                                                                         

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση μέσα από ευρύ φάσμα επιλεγμένων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οργανισμοί εγγυήσεων, οργανισμοί μικροχρηματοδότησης και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και υλοποιεί την παροχή ιδίων κεφαλαίων και δανείων που προάγουν τους στόχους της ΕΕ για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την απασχόληση.

Σχετικά με τη συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU

Η συνιστώσα κράτους μέλους του InvestEU επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεισφέρουν στο Ταμείο InvestEU μέρος των κονδυλίων τους υπό επιμερισμένη διαχείριση, πόρους του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους με τη δημιουργία μιας ειδικής συνιστώσας κράτους μέλους. Μέσω αυτής της εθελοντικής συνεισφοράς, τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν την εγγύηση του InvestEU για τη στήριξη συγκεκριμένων εθνικών προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτους μέλους, τα δάνεια, οι εγγυήσεις ή οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου InvestEU και παρέχονται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU με την οικονομική στήριξη της Ελλάδας, υπό τη συνιστώσα κράτους μέλους – Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.