ΜΗΝΑΣ Μ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Η δικηγορία που οραματίζομαι

Η δικηγορία που οραματίζομαι

Η δικηγορία , ως λειτούργημα αλλά και ως ελευθέριο επάγγελμα, κατέστη πλέον αφόρητα δύσκολη στην ενάσκησή της. Αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς, παρατηρώντας απλά το καθημερινό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα ενός μαχόμενου δικηγόρου. Όταν δε καλείσαι