ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Αυτονόητα και παρεπόμενα

Αυτονόητα και παρεπόμενα

Αυτονόητα και παρεπόμενα... Εάν έχουμε και θέλουμε Δημο - κρατία, τότε το Κράτος, ήγουν η ισχύς, πρέπει ανήκει στον Δήμο, δηλαδή στον Λαό. Θεμελιώδης προϋπόθεση γιά να λειτουργεί η Δημοκρατία είναι η πρόταξη του Κοινού συμφέροντος, του Δημόσιου συμφέροντος, του

Που θέλουμε να πάει η χώρα; - Πρακτικά πώς και με τι θα ζήσει ο Έλληνας;

Που θέλουμε να πάει η χώρα; - Πρακτικά πώς και με τι θα ζήσει ο Έλληνας;

Η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη είναι σημαντικό τμήμα του ελληνικού Λαού, πολλές φορές το πλειοψηφικό σύνολο πολιτών. Μια παράταξη που ιστορικά αναφέρεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο ως ιδρυτή

Δημοκρατία πληγείσα από κορωνοϊό

Δημοκρατία πληγείσα από κορωνοϊό

Είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδας που αφορούν και προστατεύουν τα Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα είναι θεμελιώδεις διατάξεις του, είναι στον πυρήνα του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Κι αυτονόητα δεδομένο ότι οι διατάξεις αυτές είναι