ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ώρες Ευθύνης

Ώρες Ευθύνης

Στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τα εθνικά μας θέματα, καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας μας έχει η αξιοποίηση της ιστορικής και γεωπολιτικής συγκυρίας και η μακροπρόθεσμη στρατηγική αντίληψη εξυπηρέτησης των εθνικών μας επιδιώξεων. Σε αυτό το