ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ο εγωισμός της παράταξης

Ο εγωισμός της παράταξης

Είναι κοινός τόπος ότι στις Δημοκρατίες ευθύνες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες. Και η συμμετοχή των τελευταίων είναι που σηματοδοτεί και επισφραγίζει τη σπουδαιότητα ή την ασημαντότητα οποιουδήποτε πολιτικού εγχειρήματος. Γι' αυτό, πριν από τα πρόσωπα