ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΑΣ

Πρωτογενή πλεονάσματα και δημόσιο χρέος

Πρωτογενή πλεονάσματα και δημόσιο χρέος

Ακούγονται τελευταία απόψεις περί του λεγόμενου «πρωτογενούς»  πλεονάσματος. Άποψη 1η : Αρκεί να επιτύχουμε έστω και ένα συμβολικό πρωτογενές πλεόνασμα για να μην αυξάνει πλέον το δημόσιο χρέος. Πραγματικότητα: Η σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους απαιτεί πρωτογενή πλεονάσματα τα