Ετικέτα: αίτηση

10 ειδικότητες, 5 προκηρύξεις

Αιτήσεις για αποφοίτους Λυκείου

Καταθέστε αίτηση, εφόσον εμπίπτετε σε μία από τις δέκα ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις. Υπολογίστε τα μόριά σας και συμπληρώστε τη σωστή αίτηση. Ακολουθούν πέντε σημαντικές