Ετικέτα: αίτηση

Εθνική Τράπεζα

Υποβολή αίτησης για την ένταξη των ομολογιών της τιτλοποίησης Frontier στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («ΗΡΑΚΛΗΣ»)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μετασχηματισμού της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., έχει εκκινήσει

10 ειδικότητες, 5 προκηρύξεις

Αιτήσεις για αποφοίτους Λυκείου

Καταθέστε αίτηση, εφόσον εμπίπτετε σε μία από τις δέκα ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις. Υπολογίστε τα μόριά σας και συμπληρώστε τη σωστή αίτηση. Ακολουθούν πέντε σημαντικές

Υποβλήθηκαν 9.000 αιτήσεις

Βροχή αιτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης

Την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ κατά τις τρείς πρώτες ώρες