Ετικέτα: δημόσιο

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Στη σύσταση ομάδας που θα προσδιορίσει τα κριτήρια απόλυσης των 15.000 δημοσίων υπαλλήλων έχει προχωρήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ των κριτηρίων αναμένεται να είναι η ηλικία, η προϋπηρεσία, η ειδικότητα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση.