Ετικέτα: διάταξη

Για τη συνταγματικότητα της διάταξης

Ενωση Εισαγγελέων: Ενστάσεις για την αποδεικτική αξιοποίση στοιχείων που δεν έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο

Ενστάσεις για τη συνταγματικότητα της πρόσφατης διάταξης που συμπεριελήφθη στο σύμφωνο συμβίωσης και επιτρέπει για