Ετικέτα: διαθεσιμότητας

Από το ΑΣΕΠ

Οι νέοι τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας για το ΑΠΘ

Το ΑΣΕΠ παρέλαβε τους νέους τελικούς πίνακες για τους υπαλλήλους του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα ΑΕΙ και

Από το ΑΣΕΠ

Νέοι τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας για το ΕΚΠΑ

Το ΑΣΕΠ παρέλαβε τους νέους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα πανεπιστήμια και

Από το ΑΣΕΠ

Νέοι πίνακες διαθεσιμότητας για το ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το ΑΣΕΠ κατάρτισε νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, βάσει των νέων ψηφιακών

Για ΠΕ χειριστές αεροσκαφών

Τελικός πίνακας διαθεσιμότητας στην ΥΠΑ

Τον τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων, για διαθεσιμότητα, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας του κλάδου ΠΕ Χειριστών Αεροσκαφών, επικαιροποιημένο, ύστερα από την εξέταση αιτήσεων θεραπείας από το αρμόδιο

Δείτε τα ονόματα

Νέοι πίνακες διαθεσιμότητας από το ΑΣΕΠ

Νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα, κατάρτισε το ΑΣΕΠ, που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (δείτε