Ετικέτα: ΕΕ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «Fit for 55»

Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων για τις ΑΠΕ μέχρι το 2030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν στο διπλασιασμό της κατανάλωσης ανανεώσιμων

Στόχος η διασφάλιση ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών στις εταιρίες της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία, ενέκρινε σήμερα κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών