Ετικέτα: ελληνικό δημόσιο

Αμετάβλητο το επιτόκιο στο 2,7%

Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ

Ποσό 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία