Ετικέτα: εξαγωγές

Μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς

Οι εξαγωγές φέρνουν την ανάπτυξη

Το βασικότερο γνώρισμα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει το νέο υπό διαμόρφωση αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας θα πρέπει να είναι ο εξαγωγικός χαρακτήρας και προσανατολισμός του,