Ετικέτα: επενδυτικά σχέδια

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο τομέας εκείνος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και θα επιδοτηθεί με βάση τον επενδυτικό νόμο, όπως προκύπτει από στοιχεία