Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εξαιτίας της απόφασης του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου

ΕΕ: Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής εναντίον της Γερμανίας!

Το ενδεχόμενο ακόμη και να κινήσει «διαδικασία επί παραβάσει» του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης