Ετικέτα: καθηγητές

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των περίπου 150.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων από μείωση του αριθμού προσλήψεων.