Ετικέτα: Κανονισμός

Απόφαση του ΥΠΕΚΑ

Μέχρι το 2015 οι άδειες δόμησης με τον παλιό νόμο

Την παράταση μέχρι τις 8-2-2015 της προθεσμίας έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)