Ετικέτα: ΝΠΙΔ

Σε φορείς του Δημοσίου

Επισπεύδεται ο έλεγχος πτυχίων και πιστοποιητικών υπαλλήλων

Να επισπεύσουν τη διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας των πτυχίων και των υπόλοιπων πιστοποιητικών των υπαλλήλων τους, ζήτησε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

Για ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Μέχρι τις 30 Απριλίου η απογραφή των ΝΠΙΔ

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζητά με εγκύκλιό του την ολοκλήρωση της απογραφής των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μέχρι