Ετικέτα: οδήγηση

Η μείωση της ταχύτητας πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από τη στροφή

Συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή ολοκλήρωση μιας στροφής κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Για πολλούς οδηγούς, οι στροφές στους δρόμους αποτελούν μια πρόκληση που δοκιμάζουν τις οδηγικές

Έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα ημερήσιας υπνηλίας και κόπωσης σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες οδηγούς

«Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν µία παγκόσµια µάστιγα. Στην Ελλάδα όµως, το πρόβληµα της οδικής