Ετικέτα: Οικογένεια

Γερμανία

Γυναίκες πλέον οι κληρονόμοι οικογενειακών επιχειρήσεων

Όλο και περισσότερες γυναίκες στη Γερμανία αναλαμβάνουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε αντίθεση με παλαιότερες δεκαετίες, όταν η επιχείρηση περνούσε συνήθως στους υιούς της οικογένειας.