Ετικέτα: Πεκίνο

Διαχωρισμός των αδειών στις πιλοτικές ζώνες ελεύθερου εμπορίου (FTZ)

Το Πεκίνο αποφάσισε να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης του διαχωρισμού των επιχειρηματικών αδειών, για τις πιλοτικές ζώνες ελεύθερου εμπορίου (FTZ).