Ετικέτα: ΠΟΥ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

«Η COVID-19 μπορεί να εξαλείψει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της παροχής ιατρικής φροντίδας»

Στο 90% και πλέον των χωρών η συνηθισμένη ροή των υπηρεσιών υγείας διαταράχθηκε εξαιτίας