Ετικέτα: σπέρμα

Όπως η υπέρταση

Η κακή ποιότητα σπέρματος είναι δείκτης και για άλλα προβλήματα υγείας

Οι άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας λόγω της κακής ποιότητας του σπέρματός τους, έχουν αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και άλλων προβλημάτων