Ετικέτα: σπέρμα

Όπως η υπέρταση

Η κακή ποιότητα σπέρματος είναι δείκτης και για άλλα προβλήματα υγείας

Οι άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας λόγω της κακής ποιότητας του σπέρματός τους, έχουν αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης και άλλων προβλημάτων

Και μαζί του η ανθρωπότητα

Το ανδρικό σπέρμα κινδυνεύει

Κι όμως, η ανθρωπότητα κινδυνεύει. Όχι από την επαλήθευση της «προφητείας» των Μάγιας, αλλά από την επιδείνωση της ποιότητας του ανδρικού σπέρματος, που σύμφωνα με τους