Ετικέτα: Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

ΔΗΜΑΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Δήμας συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ. Βασικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, 2014-2020.