Ετικέτα: συνέδριο

19 και 20 Απριλίου

Η Εργο-Χρηματοδότηση Υποδομών

Παγκοσμίως, η Εργο-Χρηματοδότηση Υποδομών, Θαλάσσιων Μεταφορών και Πλοίων, γνωστότερο ως Project Finance, έρχεται υπό συνθήκες να καλύψει το έλλειμμα τραπεζικού δανεισμού και να αναδειχτεί σε ειδικό χρηματοδοτικό προϊόν, ειδικά μετά την πιστωτική κρίση