Ετικέτα: σχέδιο

Σύντομος on line οδηγός HDB

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις στην σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση

To πρώτο μιας σειράς, σύντομων και χρήσιμων ψηφιακών μαθημάτων προσφέρει πλέον η ανανεωμένη ιστοσελίδα

Translated by Elena Petelos and Christos Lionis of the University of Crete and Dimitra Lingri of Aristotle University of Thessaloni

Κάλεσμα για ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ενάντια σε νέες παραλλαγές SARS-CoV-2

Ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 αυξάνεται ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα υφιστάμενα μέτρα δεν