Ετικέτα: υπουργείο Τουρισμού

Iδιαίτερη έμφαση στην παρουσία επόπτη ασφαλείας

Υπ. Τουρισμού: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στις πισίνες στα τουριστικά καταλύματα

Εντολή, για εντατικοποίηση των ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν νόμιμα και τηρούνται τα