Ετικέτα: Alpha Bank

Alpha Bank

Διεύρυνση ζημιών λόγω αυξημένων προβλέψεων

Σημαντική διεύρυνση των ζημιών παρουσίασε η Alpha Bank για τη χρήση του 2015 αποτέλεσμα της απόφασης της διοίκησης του ομίλου να προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα