Ετικέτα: Αθανάσιος Σαββάκης

Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

«Σημαντική κίνηση προστιθέμενης αξίας η ανάληψη καθηκόντων από τον Μαργαρίτη Σχοινά»

"Σημαντική κίνηση προστιθέμενης αξίας" χαρακτηρίζει την επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για τη θέση του