Ετικέτα: Εθνική Τράπεζα

Στηρίζει ενεργά τους ιδιώτες πελάτες και τις επιχειρήσεις

Εθνική Τράπεζα: Δίπλα στους δανειολήπτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Η Εθνική Τράπεζα, συναισθανόμενη τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα και στο

Εθνική Τράπεζα

Πρόγραμμα Internship i-work@nbg

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2023, 38 θέσεις πρακτικής άσκησης για το πιο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Internship της Ελληνικής αγοράς, το i-work@nbg.  Το Πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών της τελευταίας τριετίας να αποκτήσουν

Εθνική Τράπεζα

Νέο NBG Business Mobile Banking για Επιχειρήσεις

Η Εθνική Τράπεζα, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στο digital banking στην Ελλάδα, συνεχίζει να εξελίσσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της, δημιουργώντας τη νέα εφαρμογή NBG Business Mobile Banking, αποκλειστικά για εταιρικούς πελάτες.

Aπό την Εθνική Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης

Χρηματοδότηση επένδυσης της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. στην πράσινη μετάβαση και τη μικροκινητικότητα

Η Εθνική Τράπεζα και η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. υπέγραψαν δανειακή σύμβαση για την πραγματοποίηση

Το ομόλογο έχει 4,5 χρόνια διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη

Έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 200 εκατ. αγγλικών λιρών από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους

Η Stopanska Banka είναι η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στη Βόρεια Μακεδονία

Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την παρουσία της στη Βόρεια Μακεδονία μέσω της θυγατρικής της Stopanska Banka

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Παύλος Μυλωνάς και Ανώτατα Στελέχη του Ομίλου, ολοκλήρωσαν

Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη

Έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους €500 εκατ. με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5% από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα oολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην αγορά, ύψους