Ετικέτα: Εθνική Τράπεζα

Εκπληρώνει μια σημαντική Δέσμευση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης

Η ΕΤΕ υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με το CVC Capital Partners’ Fund VII

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση

Η Χαλυβουργική έχει σταματήσει να εξυπηρετεί τις δανεικές της υποχρεώσεις από τον Νοέμβριο του 2015

Η απάντηση της ΕΤΕ σε Χαλυβουργική για την αίτηση ειδικής διαχείρισης

Σε απάντηση της από 04/03/2021 ανακοίνωσης της εταιρίας Χαλυβουργική Α.Ε. («Χαλυβουργική» ή «Εταιρία»), η

Συνολικής λογιστικής αξίας €174 εκατ.

Συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων Ρουμάνικου Ρίσκου (Project Danube) στην Bain Capital Credit

Η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ”) ανακοινώνει ότι υπέγραψε σύμβαση για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων

CEO της Εθνικής

Ο Παύλος Μυλωνάς στο Capital Link

Τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital

Εθνική Τράπεζα

Εκτίμηση ΑΕΠ 3ου & 4ου τριμήνου σε υψηλή συχνότητα

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ανακόπτει την ανοδική πορεία του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο με την ύπαρξη, ωστόσο, κάποιων αντισταθμιστικών παραγόντων Η δημοσίευση σημαντικού αριθμού δεικτών