Ετικέτα: κόκκινα δάνεια

Ανάγκη περιορισμού των επισφαλειών

Στα 55 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια

Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν την ανάγκη περιορισμού των επισφαλειών μέσω της ενεργοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών ώστε να περιοριστεί η ανεργία και να αρχίσουν να βελτιώνονται ουσιαστικά οι οικονομικές