Ετικέτα: κόκκινα δάνεια

Η ανεργία χτυπά και τις τράπεζες

Συναγερμός για τα κόκκινα δάνεια

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι τα δάνεια που είτε δεν αποπληρώνονται είτε βρίσκονται ένα βήμα πριν χαρακτηριστούν ως μη εξυπηρετούμενα προσεγγίζουν το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων

Ανάγκη περιορισμού των επισφαλειών

Στα 55 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια

Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν την ανάγκη περιορισμού των επισφαλειών μέσω της ενεργοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών ώστε να περιοριστεί η ανεργία και να αρχίσουν να βελτιώνονται ουσιαστικά οι οικονομικές