Ετικέτα: Lamda Development

Προβλέπονται στρατηγικές συνεργασίες και σε μετοχικό επίπεδο στο μέλλον

Η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ), και ενόψει της