ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Πάνω από 3.000 αιτήματα ΜμΕ για ρευστότητα

Τη...δίψα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και εξασφάλιση φθηνής χρηματοδότησης και εύκολα, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις που επιθυμούν, «μαρτυρά»

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ηλεκτρικής ενέργειας των πλημμυροπαθών Σεπτεμβρίου 2023

Τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου

Θα γίνει πράξη με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία, με ορίζοντα το 2030

Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου : Έχουμε δεσμευτεί για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας

Την 6η Διεθνή Έκθεση «Λατομείο» και την 2η Έκθεση «Φορτηγά και ανυψωτικά μηχανήματα», στον