ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δίνει λίστα για απολύσεις ο Δήμος Τρίπολης

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε ομόφωνα να μην σταλεί κανένα στοιχείο από τον δήμο Τρίπολης που θα διευκολύνει την απόλυση, τη διαθεσιμότητα ή μετάταξη υπαλλήλων του δήμου και των νομικών του