ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Γιώργο Δ. Κοντογιώργη

Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, Τόμος Δ΄

Στον Γ’ τόμο διαπιστώσαμε ήδη ότι στον κόσμο του Βυζαντίου καταγράφονται κοσμοϊστορικές μεταβολές, που αφενός επαναφέρουν την οικουμενική κοσμόπολη στην ομοθετική (ταυτοτική κ.λπ.) γραμμή του ελληνικού