ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 30% ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μειώσεις γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων προβλέπει το νέο οργανόγραμμα της πλειονότητας των υπουργείων. Σύμφωνα με τα πρώτα σχέδια που παρουσίασε στους υπουργούς, ο Δημήτρης Ρέππας επιτυγχάνεται  αναδόμηση των κεντρικών υπηρεσιών και η κατάργηση Ειδικών Γραμματειών.