ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Τα 5 λάθη που κάνετε συνεχώς σε μία συζήτηση

Όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι είναι απόλυτα λογικό να κάνουμε μερικά λάθη όταν συμμετέχουμε σε μια συζήτηση. Δεν είναι πάντα απλό και εύκολο το να δημιουργήσουμε μια πετυχημένη συζήτηση, καθώς πολλές φορές αγνοούμε τους βασικούς κανόνες που κάνουν