ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ

ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ 28/2/2021

Τ’ ανδρειωμένου η ψυχή, του φοβερού του κλέφτη / με τη βοή του τουφεκιού στα σύγνεφ’ απαντιέται, / αδελφικά αγκαλιάζονται, χάνονται, σβηώνται, πάνε… (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, "Ο Δήμος και το καρυοφίλι του")

ΠΙΤΤΑΚΙΟΝ 25/2/2021

Η ζωή είναι μια σειρά από συγκρούσεις με το μέλλον μας. Δεν είναι το άθροισμα αυτών που υπήρξαμε, αλλά αυτών που θελήσαμε να είμαστε. Οι πολιτικοί μας τυρβάζουν περί άλλων επειδή αγνοούν την απλή αυτή αλήθεια...